Home Slovník

Slovník

Jak vybrat vhodnou platební bránu

Pokud právě pracujete na nastaveních e-shopu, nebo se k tomu teprve chystáte, součástí tohoto procesu by mělo být i akceptování plateb vašich zákazníků. Pokud...

Co je to e-commerce

E-commerce je nakupování nebo prodávání zboží přes internet. Prodávaným a nakupovaným zbožím přitom mohou být výrobky nebo služby.

Co je to CSS

CSS je programovací jazyk. Používá se pro vizuální stylizaci webových stránek. Například pro definování rozložení stránky a její barvy.

Co je to avatar

Avatar je obrázek, který se zobrazí vedle vašeho jména. Můžete si vytvořit globální avatar. Lidé si vás tak snáze zapamatují.

Co je Akismet

Akismet chrání vaši stránku před spamem. Akismet vyhodnocuje komentáře a filtruje je. Chcete-li jej používat, musíte jej aktivovat.

Co je to cookie

Cookie je datový soubor, který obsahuje malé množství dat. Tyto posílá server prohlížeči, když prohlížíte nějakou internetovou stránku.

Co je to bbPress

bbPress je plugin, který umožňuje vytvořit na vaší WordPress stránce diskusní fórum s podfóry, příspěvky a vlákny.

Co je to blog

Blog je internetová stránka, na které naleznete příspěvky seřazené podle data. Člověk, který přidává příspěvky na blog, se nazývá bloger.

Co je Gutenberg

Gutenberg je nový WordPress editor, který je dostupný od WordPress verze 5.0. Editor Gutenberg je blokový editor. Pracuje s tvz. bloky.

Co je to WordPress multisite

WordPress multisite je skupina více stránek, které mají společnou WordPress instalaci a hosting. Každá stránka má svůj vlastní obsah.

Co je to hosting

Hosting je prostor na serveru, na kterém je uložena vaše internetová stránka. Tento prostor se využívá k uložení všech dat webu.

Co je WPML

WPML je WordPress plugin k zajištění dostupnosti WordPress stránek ve více jazycích. Umožňuje spuštění vícejazyčného webu.

Co je to visual editor

Visual editor (vizuální editor) poskytuje při vytváření webové stránky ukázku toho, jak bude stránka nebo článek vypadat po publikování na webu.

Co je to WYSIWYG

WYSIWYG je zkratka, jejíž překlad znamená Co vidíte, to získáte. Označuje nástroje umožňující vidět během práce na stránce konečný vzhled.

Co jsou styly editoru

Styly editoru slouží k úpravě vzhledu obsahu webové stránky. Díky stylům editoru vidíte také to, jak bude stránka vypadat.

Co je to BuddyPress

BuddyPress je plugin, který rozšiřuje funkcionalitu WordPress o funkce, které mají sociální sítě – vlastní profil, časová osa, skupiny atp.

Co jsou to nastavení

Nastavení jsou soubor nástrojů v administraci WordPress stránky. Pomocí funkce Nastavení nastavujete většinu předvoleb stránky.

Co je to administrace

Administrace je panel nástrojů pro vytvoření a správu WordPress stránky. Na stánku administrace se dostanete po přihlášení do WordPress .

Co je to ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek je primární obrázek pro stránku, článek nebo jiný obsah webu. Zobrazuje se v archivu a při vyhledávání.

Co je to shrnutí

Ukázka nebo shrnutí se nazývá stručný přehled obsahu článku na vašem webu. Je to vlastně krátká ukázka toho, o čem článek je.

Co je to výchozí téma

Výchozí téma je téma, které je aktivní ve WordPress po jeho prvním spuštění. Kromě tohoto tématu máte k dispozici ještě dvě témata.

Co je to kategorie

Kategorie je tematický okruh, kterému se věnujete na vaší stránce. Návštěvníkům stránky usnadňuje orientaci při vyhledávání na stránce.

Co je to CMS

CMS je zkratka pro Content Management System. Označuje různé systémy, které umožňují vytvářet, publikovat a spravovat digitální obsah.

Což znamená hlášení chyba 404

Hlášení Chyba 404 znamená, že hledaná stránka neexistuje. Stránka chyby 404 obvykle obsahuje i krátké vysvětlení, o jaký problém se jedná.

Co je administrátor

Administrátor je jedna z uživatelských rolí ve WordPress . Administrátor má ze všech uživatelských rolí nejvíce práv.

Co je to URL

URL (Uniform Resource Locator) je adresa umístění stránky nebo dokumentu na internetu. Zvykne se také nazývat webová adresa nebo link.

Co je to widget

Widgety přidávají funkcionalitu a obsah do postranních panelů webové stránky. Widget naleznete také v patičce nebo jiných částech stránky.

Co je to Nadace WordPress

Nadace WordPress je organizace, která podporuje open source WordPress . Soustřeďuje se na vytvoření platformy pro publikování na webu.

Co je to menu

Menu je seznam odkazů na internetové stránce, který umožňuje návštěvníkům zobrazit její obsah. Pomáhá jim také zorientovat se na stránce.

Co je Jetpack

Jetpack je WordPress plugin. Obsahuje několik praktických nástrojů pro vylepšení vaší stránky. Například rychlejší načítání stránek.

Co je to JavaScript

JavaScript je programovací jazyk. Zapisuje se do html kódu. Používá ho téměř každá webová stránka. Funguje ve většině prohlížečů.

Co je to import

Díky funkci import můžete na stránku importovat obsah z jiných WordPress stránek. Můžete také importovat data z jiných systémů.

Co je to Feed

Ve WordPress e feed znamená většinou RSS zdroj. RSS zdroj je prostředek pro informovanost o novinkách různých webových stránek.

Co je to připojený soubor

Připojený soubor je soubor, který nahrajete na stránku nebo do příspěvku, který upravujete. Stane součástí příspěvku nebo stránky.

Co je to GNU

GNU nebo GPL (General Public License) je volně dostupná licence, kterou používají všechna WordPress témata a pluginy.

Co je to GDPR

GDPR je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. GDPR nahradilo zákon Evropské unie o ochraně osobních údajů.

Co je to vlastní typ příspěvku

Ve WordPress máte několik nastavených typů příspěvků. Vlastní typ příspěvku je takový typ, který není ve WordPress předem nastaven.

Co je to Customizer

Customizer slouží k úpravě vzhledu stránky. Pomocí něj upravujete vzhled tématu, rozložení, menu, widgety, hlavičku, barvy a podobně.

Co je to přispěvatel

Přispěvatel je jedna z rolí uživatelů ve WordPress . Přispěvatel má možnost prohlížet a upravovat jen vlastní příspěvky.

Co je to core (jádro)

Když řeknete core, myslí se tím soubory, které pohánějí aktuální WordPress software. Přicházejí v každém stažení WordPress u.

Co je to blok

Blok je část stránky, v rámci které lze pracovat s textem jako v textovém editoru. Z jednotlivých bloků vytvoříte stránku.

Co je to autor

Autor (author) je jedna z uživatelských rolí ve WordPress . Autor může vytvářet, publikovat, vymazat a upravovat své vlastní příspěvky.

Co je to WordCamp

WordCamp je setkání WordPress komunity zaměřené na vše, co souvisí s WordPress . Účastní se její vývojáři i uživatelé WordPress .

Co je to nekonečné posouvání (Infinite scroll)

Nekonečné posouvání je typ vytváření stránek, při kterém není třeba pro načtení další stránky kliknout na odkaz pro její zobrazení.

Co je to koncept

Koncept je vytvořena stránka nebo článek, který jste si uložili, aniž byste jej publikovali. Umožňuje článek uložit a později upravit.

Co je to MySQL

MySQL je databázový systém. Je používán ve více platformách a programovacích jazycích. Byl uvolněn jako open source pod licencí GNU.

Co je formát příspěvku

Formát příspěvku určuje typ příspěvku. Formáty příspěvků se nastavují podle typu obsahu. Změnou formátu příspěvku změníte jeho vzhled.

Co je to spam

Spam je nevyžádaná elektronická komunikace. Jejím cílem je šíření reklamy. Je to forma zneužívání elektronické komunikace.

WordPress : slovník pojmů

Slovník pojmů, výrazů a zkratek souvisejících s WordPress . V tomto slovníku vysvětluji odborné WordPress termíny v běžné laické řeči.

Co je pingback

Pingback je typ upozornění, které pošle WordPress jiné internetové stránce, pokud na vaší stránce použijete odkaz na její obsah.

Co je to PHP

PHP je programovací jazyk. Je oblíbeným jazykem pro vývoj webových aplikací a webových stránek. Využívá jej téměř 40% stránek.

Co je to permalink

Permalink je hypertextový odkaz stránky nebo článku. Nastavení permalinku určuje strukturu URL pro stránky a příspěvky na vaší stránce.

Co je super administrátor

Super administrátor je uživatelská role, kterou můžete vytvořit, pokud vytváříte síť sestávající z několika webových stránek.

Co to je připnutý příspěvek

Připnutý příspěvek je článek, který se v seznamu zobrazí vždy jako první. Zobrazí se na prvním místě, i když to není nejnovější příspěvek.

Co je to child theme

Child theme je téma, které převezme funkcionalitu a vzhled od tématu, které máte nainstalovanou. Zároveň přidává funkce k původnímu tématu.

Co je to open source

Open source je software s dostupným zdrojovým kódem, uvolněný pod GNU. Uživatelé jej mohou volně používat, šířit a upravovat.

Co je to stránkování

Stránkování rozděluje obsah na více stránek. Pomáhá při navigaci návštěvníků webu. WordPress používá čtyři typy stránkování.

Co je to stav příspěvku

Stav příspěvku určuje, zda se jedná o koncept, publikovaný příspěvek nebo příspěvek čekající na schválení. Upravujeme jej v nabídce okna Publikovat.

Co je to responzivní design

Responzivní design je způsob vytváření internetových stránek s ohledem na velikost obrazovky zařízení, na kterém bude stránka prohlížena.

Co je to uživatel

Uživatel je každá registrovaná osoba s vytvořeným účtem přístupu na vaši WordPress stránku. Každý z uživatelů má přiřazenou roli.

Co je to aktualizace

Aktualizace pluginů i WordPress u obsahují opravy chyb a nové funkce. Jsou vydávány pravidelně, většinou v rozmezí několika týdnů.

Kdo je to Matt Mullenweg

Matt Mullenweg je americký online podnikatel. Je generálním ředitelem společnosti Automattic. Byl spoluvývojářem první verze WordPress .

Co jsou média

Média jsou všechny typy obsahu, které jste nahráli na WordPress stránku. Patří sem obrázky, videa, zvukové soubory, dokumenty a PDF soubory.

Co je to patička (footer)

Patička je název pro spodní část internetové stránky. Většinou se zde nachází název stránky, linky hlavní nabídky menu stránky a kontakt.

Co je to html

HTML je jazyk používaný k vytváření webových stránek. Je jejich základní součástí. Html rozlišuje způsob zobrazení informací nikoli obsah.

Co je hlavička

Hlavička je název pro vrchní část internetové stránky. Ve většině WordPress témat sem můžete umístit logo, obrázek a nastavit barvu.

Co je to nástěnka

Nástěnka je stránka WordPress administrace, na kterou se dostanete po přihlášení. Naleznete zde více informací o aktivitě na vaší stránce.

Co je export

Funkce export ve WordPress umožňuje exportovat obsah stránky do souboru, který bude možné poté importovat na jinou WordPress stránku.

Co je to editor

Editor je jedna z rolí uživatelů ve WordPress . Editor může vytvářet, upravovat a publikovat vlastní články a vytvořené stránky.

Co je to TinyMCE

TinyMCE je open source editor jazyka html. Ve WordPress je integrován jako součást vizuálního a textového editoru.

Co je to odběratel

Odběratel je jedna z uživatelských rolí ve WordPress . Má nejméně pravomocí. Má přístup pouze ke správě svého profilu a na nástěnku.

Co jsou to shortkódy

Shortkódy jsou kódy používané k vytváření obsahu stránek a článků. Shortkody vypadají jako text. Na stránce jsou nahrazeny obsahem stránky.

Co je to trackback

Trackback je zpětné upozornění, které se zašle, když použijete odkaz na obsah jiné stránky. Odkaz se zobrazí v administraci této stránky.

Co je to WordPress téma

Vzhled a funkcionalitu stránky určuje používané WordPress téma. Jednotlivá témata se liší používaným rozložením, funkcemi a designem.

Co je nadřazené téma

Nadřazené téma je základní téma, které máte nainstalované. Když k nadřazenému tématu nainstalujete child theme, přebere od něj vzhled i funkce.

Co je to oEmbed

OEmbed je formát, který umožňuje získat obsah z jiné webové stránky na vaši webovou stránku. Ve WordPress se oEmbed používá velmi jednoduše.

Co je to editor příspěvků

Editor příspěvků ve WordPress umožňuje upravovat obsah článků a stránek. Zobrazuje se na stránce vytváření a úpravy příspěvku.

Co je boční panel

Boční panel je sloupec, který se nachází na stránce vedle hlavního obsahu. Bývají v něm zobrazené odkazy na nejnovější příspěvky.

Co je to slug

Slug je textová část URL adresy, která označuje článek, stránku, značku nebo kategorii. Tvoří se z jejich názvů. Zobrazuje se na konci URL.

Co je to koš

Ve WordPress se odstraněné položky přemístí do koše. Koš obsahuje položky, které jste vymazali, ale lze je opět obnovit.

Co jsou možnosti zobrazení

WordPress nabízí možnost nastavení zobrazení položek na stránce. Volby pro možnosti zobrazení naleznete v pravém horním rohu stránky.

Co je to SSL certifikát

SSL certifikát zajišťuje komunikaci se servery. Postará se o šifrovaný přenos dat mezi počítačem návštěvníka stránky a serverem.

Co je SEO optimalizace a jak funguje?

SEO optimalizace je souhrn metod, pomocí kterých dostanete vaši stránku na vyšší místa ve vyhledávačích. Zvýší návštěvnost vašeho webu.

Co je naplánovaný příspěvek

Naplánovaný příspěvek je příspěvek, který je připraven k publikování, avšak ještě nebyl publikován. Ve zvolený čas se automaticky uveřejní.

Co jsou to revize

Revize ve WordPress jsou praktickou funkcí, která umožňuje sledovat změny obsahu vaší stránky. Revize se uloží vždy, když provedete změnu.

Co je statická domovská stránka

Statická domovská stránka zobrazuje na hlavní stránce vašeho webu neměnný obsah. Nebude zobrazovat seznam posledních příspěvků.

Co je to tag

Tagy jsou klíčová slova, která vystihují informace v článku. Je to jedna z taxonomií ve WordPress . Tag se nazývá také značka nebo štítek.

Co je to taxonomie

Taxonomie ve WordPress označuje systém klasifikace, třídění a seskupování příspěvků a jiných dat do uspořádaných kategorií.

Co je textový editor

Textový editor je jeden z editorů příspěvků používaných ve WordPress . Upravujete v něm obsah stránek a článků pomocí textu s html kódy.

Co je to Cron

Cron je program, který běží přes operační systém (například na serveru hostingu) a automatizovaně spouští v nastaveném časovém intervalu nějaký příkaz.
🎁 BLACK FRIDAY SLEVY 🎁