Co je super administrátor

Čo je to super administrátorSuper administrátor (Super Admin) je uživatelská role ve WordPress .

Tuto roli můžete vytvořit, pokud vytváříte síť sestávající z několika webových stránek.

Super administrátor – role

Super administrátor má několik rolí :

  • přidávat nové webové stránky do sítě,
  • odebírat jednotlivé webové stránky ze sítě,
  • má administrátorská práva na jednotlivých stránkách (může měnit obsah a nastavení stránek).

Pokud máte síť WordPress internetových stránek, doporučuje se svěřit roli super administrátora jednomu nebo co nejmenšímu počtu osob . Ostatním uživatelům, kteří potřebují mít přístup na více stránek, se doporučuje přiřadit jiné uživatelské role.

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here