Nejčastěji WordPress chyby a jejich řešení

Sepsal jsem nejčastější chyby ve WordPress . V návodu vzpomínám i konkrétní řešení, jak je opravit a také jak se jim vyhnout do budoucna.

Najčastejšie WordPress chyby a ich riešenie

WordPress se také běžnému uživateli, který nemá zkušenosti s programováním používá snadno. Občas se však může vyskytnout problém. Abyste se nevylekali, co se to s vaší stránkou děje, pokusím se shrnout většinu z nich.

Projděme si spolu postup řešení nejčastějších chyb ve WP:

Zálohujte

První a nejhlavnější zásada je: před opravou každé chyby zálohujte celou stránku a její kompletní databázi. Teprve potom přistupte k samotnému řešení. Zálohu vytvoříte několika kliknutími v pluginu Updraft . Tento plugin je dobré mít nainstalován i pro vytváření pravidelných záloh stránky.

Všeobecný postup pro identifikaci problému

Nejčastější příčinou nějakého problému je šablona nebo některý plugin. Tímto způsobem lze identifikovat, který z těchto komponent to je:

 1. Pokud používáte cache plugin tak promažte cache a deaktivujte jej.
 2. Dočasně deaktivujte všechny pluginy.
 3. Dočasně aktivujte některou ze základních WordPress šablon (například Twenty Twenty).
 4. Otestujte zda zmizel problém.
 5. Postupně aktivujte jednotlivé pluginy a téma a vždy otestujte situaci. Pokud se problém objeví, tak na příčině je posledně aktivovaná komponenta.

Samozřejmě, pokud máte WooCommerce eshop , tak základní plugin WooCommerce vynechejte z dočasné deaktivace.

Oprava interních chyb serveru

WordPress chyba Internal Server Error nebo 500 Internal Server Error se objeví, když server není schopen zjistit, v čem spočívá problém. Může mít mnoho příčin:

Problém v souboru .htaccess

Nejčastěji se jedná o chybu způsobenou nesprávnými direktivy v souboru .htaccess. Přejmenujte soubor .htaccess pomocí FTP. Pokud to nepomohlo, vejděte do administrace a znovu uložte nastavení trvalých odkazů. Tak vygenerujete nový soubor .htaccess.

Překročení PHP limitu

Někdy je chyba 500 Internal Server Error způsobena vyčerpáním přidělené paměti. Pro řešení potřebujete kontaktovat poskytovatele hostingu a navýšit váš limit.

Deaktivace pluginů

Pokud to nestačily, potřebujete pro řešení této chyby deaktivovat pluginy. Ve FTP přístupu najděte soubor wp-content. V něm se nachází složka s názvem Plugins . Všechny je můžete deaktivovat tím, že dočasně přejmenujete tuto složku. Pokud to nepomohlo, bude chyba v samotné šabloně.

Reinstalace šablony

Dalším krokem řešení problému je znovu nainstalování WordPress šablony. Pomocí FTP si stáhněte nejnovější verzi šablony a znovu ji nahrajte.

Error log na serveru

Pokud to stále ještě nepomohlo, kontaktujte poskytovatele hostingu, aby vám poskytl záznam Error logu. V něm naleznete informace o chybě. Budete pravděpodobně potřebovat i pomoc programátora, aby vám vysvětlil, co údaje v Error logu znamenají.

Mnoha chybám ve WordPress se vyhnete používáním správného webhostingu.

💡 Tip: Pre rýchly web ⏱ je kľúčové vybrať si správny hosting. Odporúčam vsadiť na overenú kvalitu ➡️ WebSupport, Webglobe-Yegon alebo Wedos.

WordPress Syntax Error

Tato WordPress chyba se někdy objeví, když se pokoušíte zasáhnout do kódu šablony. Nejčastěji jde vlastně o překlep, tedy syntaktickou chybu ve vámi napsaném kódu. Abyste je našli, je dobré znát alespoň základy práce v PHP. Chybové hlášení může vypadat například takto:

Parse error – syntax error, unexpected $end in 
/hosting-7513/www/vaswordpres.tld/wp-content/themes/sablona/functions.php
on line 38

K odstranění této chyby potřebujete opravit zápis kódu. Použijte k tomu přístup FTP. Častými chybami v zápisu jsou neukončený řádek nebo nedovolený znak v PHP kódu.

Oprava Error Establishing a Database Connection

WordPress chyba Error Establishing a Database Connection se objeví, když se vaše stránka nedokáže připojit na databázový server . Obvykle se to stane v procesu změny hesla nebo uživatelského jména.

Chyba v databázi

K vyřešení tohoto WordPress problému je nutné nejprve zkontrolovat, kde se chyba objevuje. Může to být jen v administraci nebo i přímo na stránce. Pokud se nachází pouze v administrativě, může jít o poškození databáze. Její opravu provedete v souboru wp-config.php. Přidejte zápis

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Následně přejděte na adresu:

http://www.VASADOMENA.sk/wp-admin/maint/repair.php.

Nyní databázi opravíte. Pro tento krok nemusíte být přihlášeni. Najděte tlačítko pro opravu databáze. WordPress se pokusí chybu najít. Po dokončení smažte přidaný řádek ve wp-config.php.

Kontrola souboru wp-config.php

Pokud výše uvedený postup nepomohl, mohlo se stát, že v souboru wp-config.php nemáte uvedeny správné přihlašovací údaje. Překontrolujte je na těchto řádcích:

define('DB_NAME', 'meno-databazy');
define('DB_USER', 'prihlasovacie-meno');
define('DB_PASSWORD', 'heslo-k-databaze');
define('DB_HOST', 'localhost');

Kontrola MySQL serveru

K chybě může dojít také zvýšenou návštěvností stránky, kdy server nestíhá zpracovat všechny požadavky. V tomto případě se obraťte na poskytovatele hostingu, aby otestoval funkčnost databázového serveru.

Bílá obrazovka smrti

Tento WordPress error vypadá jako bílá obrazovka bez chybového hlášení. Jako první potřebujete zkontrolovat, zda funguje alespoň menu pro administraci stránky. Příčiny této chyby jsou více, takže si je postupně projdeme.

Problém je v šabloně

Problém může nastat při manipulaci se šablonou, nebo pokud byla šablona špatně naprogramována. Změny provedené v šabloně deaktivujte a vraťte se k výchozí šabloně. Pokud menu pro administraci stále není funkční, fix chyby proveďte přes FTP:

Vyhledejte adresář wp-content/themes/
Přejmenujete adresář šablony. z mojatema na mojatema-oprava
Nyní se pokuste přihlásit do menu šablony. Pokud je vše v pořádku, pokračujte až bodem „odstranění chyby v kódu“.

💡 Tip for themes: From premium themes, I have good experience with themes Divi, Avada and with page builder Elementor.

Reset pluginů

Bílou obrazovku mohly způsobit i chyby v pluginech. Nejlepší uděláte, když je všechny vypnete. Máte-li přístup do menu šablony, najděte možnost vypnutí pluginů v nastaveních. Pokud se po znovu zapnutí pluginů chyba znovu objeví, tak je hledaný problém v některém z nich.

Postup přes FTP je složitější:

 1. Vyhledejte adresář pluginů ve wp-content/plugins.
 2. Přejmenujte ho například na plugins-oprava.
 3. Uložte jej offline.
 4. Nyní vytvořte nový adresář plugins a zkontrolujte, zda je problém odstraněn.
 5. Postupně přesouvejte adresáře jednotlivých pluginů do nového adresáře plugins a zapínejte je přes menu šablony. Přitom kontrolujete, u kterého pluginu se objeví problém. Když se znovu objeví bílá obrazovka, smažte daný plugin a nainstalujte jiný s podobnými funkcemi.

Odstranění chyby v kódu

V kódu může dojít k několika chybám. Duplicitní nebo kolidující PHP funkce v různých pluginech nebo nekompletní nahrání pluginu či šablony (pomůže, pokud šablonu či plugin jednoduše smažete). Problém může být také mezera v souboru functions.php nebo prázdný řádek v souboru wp-config.php. Pokud jste dělali v tomto adresáři změny, je třeba je odstranit. Případně můžete také znovu nahrát tento adresář ze šablony.

Dalším problémem v kódu je nesprávné nastavení práv v adresářích. Adresáře mají mít nastavena práva 755 a soubory 644.

💡 Do you want a faster ⏱ website? Website speed is important for both visitors and SEO. I got the best results thanks to the WP Rocket plugin, which I highly recommend.

Oprava WordPress chyby 404

Error 404 se projevuje tak, že se návštěvníkovi stránky zobrazí hlášení, že stránka neexistuje. Nejčastější příčinou je problém v nastavení hypertextového odkazu. permalinku. Budete muset rekonfigurovat nastavení permalinku.

Při této chybě se obvykle dá vejít do administrativního menu šablony. Jděte do Nastavení»Permalinks a klikněte na Uložit změny. Tento krok aktualizuje vaše permalinky. Pokud tento krok problém nevyřešil, budete muset aktualizovat soubor .htaccess přes FTP.
Přihlaste se na server pomocí FTP a najděte opravte soubor .htaccess. Změňte povolení na 666, přepište .htaccess a změňte povolení zpět na 660. Můžete také přidat do .htaccess tento kód:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Oprava nesprávného umístění bočního panelu

Tato WordPress chyba se projeví tak, že postranní panel se zobrazí pod obsahem stránky namísto vedle něj. K této chybě může dojít, když uživatel přidá do zdrojového kódu stránky snippet a zapomene zavřít tag hlml div. Způsobí tak změnu uspořádání šablony.

Projděte si všechno, co jste v nedávné době měnili. Jestli jste přidali plugin nebo měnili html. Nebo zda má stránka, na které se chyba zobrazuje< div> bloky. Zkontrolujte, zda jsou zavřené. Výborným pomocníkem pro nalezení této chyby je W3 Validator.

w3validator
W3 Validator

Chybějící tlačítka

Pokud se ve WordPress vizuálním editoru objeví místo tlačítek bílé pole, chybu způsobuje nefunkční JavaScript nebo soubory TinyMCE.

Jako první zkuste vyčistit cache vašeho prohlížeče. Jinou možností je použít jiný prohlížeč. Pokud to nepomohlo, nahraďte soubory TinyMCE. K problému mohlo totiž dojít při instalaci nebo aktualizaci. Znovu nahrajte soubor /wp-includes/js/tinymce/.

Pokud se chyba stále vyskytuje, otevřete soubor wp-config.php a navrch souboru hned za php otevírací tag přidejte:

define('CONCATENATE_SCRIPTS', false);

Chyba způsobená vyčerpáním paměti

Pokud došlo k vyčerpání PHP paměti, může se to projevit jako již zmiňovaná bílá obrazovka smrti. Druhou možností je, že se na obrazovce objeví chybové hlášení:

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted
(tried to allocate 2348617 bytes) in 
/home/username/public_html/site1/wp-includes/plugin.php on line xxx

WordPress script nebo plugin vyčerpal limit paměti. Fix chyby uděláte přes FTP přístup. Ve vaší složce webu najděte soubor wp-config.php. Stáhněte si jej do svého počítače a otevřete v textovém editoru, například PsPad. Na konec souboru, před řádek: „That’s all, stop editing! Happy blogging.“ Vložte následující řádek:

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );

Tímto jste navýšili PHP paměťový limit o 256MB. Uložte změny a soubor nahrajte zpět do wp-config.php.

WordPress chyba: uzamčení administrativního menu

Může se stát, že se neumíte dostat do menu vaší WordPress šablony. Může to způsobit kód nebo plugin, který se snaží provést v administraci stránky nějaké změny. Nebo jste zapomněli vaše heslo, případně se stránka stala terčem útoku hackera. Jedním řešením je resetovat staré heslo v phpMyAdmin a nahradit je novým. Druhým řešením je využít přístup přes FTP.

Po přihlášení vás systém vrací na přihlašovací stránku

K této WordPress chybě dojde, když v procesu přihlašování zadáte přihlašovací jméno a heslo, ale systém vás stále vrací na přihlašovací stránku . Je to způsobeno nesprávnou URL, přesměrováním v souboru .htaccess nebo nesprávně nakonfigurovanými nastaveními permalinků.

Jako první vyprázdněte cache a cookies ve vašem prohlížeči. Potom prohlížeč restartujte. Pokud to nepomohlo, deaktivujte pluginy.

Pokud se stále ještě neumíte přihlásit, potřebujete deaktivovat šablonu. Udělejte tak přes FTP přístup v souboru /wp-content/themes/. Přejmenujte soubor vaší šablony. Potom se znovu zkuste přihlásit. Pokud to pomohlo, problém mohl být v aktualizaci šablony. Stáhněte si původní verzi a nainstalujte ji.

Pokud ani to nepomůže, zkuste smazat přes ftp .htaccess soubor a resetovat permalinky.

WordPress chyba: Maximum Execution Time Exceeded

Tento problém způsobuje to, že jste při načtení PHP scriptu dosáhli maximální nastavené hodnoty serveru. Servery mají totiž nastaven omezený čas na načtení scriptu. Některé hostingy si nastavily omezení času na vyšší hodnoty a některé na nižší.

Tento WordPress problém napravíte jednoduchým postupem. Můžete si nainstalovat plugin Maximum Execution Time Exceeded. Tento plugin navýší čas na načtení PHP scriptu až na 300 sekund.

maximum-execution-time-exceeded
plugin Maximum Execution Time Exceeded

Pro opravu souboru .htaccess přes FTP postupujte následovně. K souboru .htaccess přidejte řádek:

php_value max_execution_time 300

Pokud vám navýšení na 300 vteřin nestačí, navyšte ho na více vteřin.

WordPress problémy s nahráváním obrázků

Pokud se místo obrázků ve vaší knihovně médií na obrazovce ukazují jejich zástupné symboly , je to problém. Chybu způsobují nesprávné soubory a povolení instalace.
K opravě budete potřebovat přístup přes FTP. Použijte k tomu FTP klienta například Fillezillu.

Přes FTP klienta otevřete soubor /wp-content/. Zde naleznete složku /uploads/. Klepnutím pravého tlačítka myši se dostanete do nastavení povolení pro soubory. Pro složku uploads a všechny podsoubory nastavte povolení 744. Pokud to nepomohlo, vyzkoušejte číslo 755. Pro všechny ostatní soubory udělte povolení 644. Nezapomeňte uložit nová nastavení.

WordPress problémy s velikostí obrázků

Pokud máte problém s nahráváním a úpravou velikosti obrázků, nainstalujte si plugin EWWW Image Optimizer nebo WP Smush.it. Tyto pluginy upraví kvalitu a velikost obrázků pro web. Pomocí nich můžete optimalizovat také ty obrázky, které již na stránce máte.

Dalším problémem je, pokud je nahrávaný obrázek větší než má WordPress povoleno . Chcete-li nahrávat velké obrázky přidejte do functions.php :

@ini_set( 'upload_max_size' , '256M' );
@ini_set( 'post_max_size', '256M');
@ini_set( 'max_execution_time', '1000' );

Chybová zpráva: Jste si jisti, že to chcete udělat?

Toto je dost běžná WordPress chyba. Způsobilo ji, že WordPress hledá ve vaší administraci nonce a nemůže jej najít. Budete muset zjistit, jestli je chyba v pluginech nebo šabloně a opravit ji.

WordPress Error: Nelze provést naplánovanou údržbu

Pokud se vám na obrazovce objeví hlášení, že nelze provést naplánovanou údržbu, je to způsobeno tím, že WordPress během aktualizace nastavil vaši stránku do módu údržby. Opravu provedete přes FTP přístup.

Chyba při automatické aktualizaci stránky

Někdy se stane, že vznikne problém při automatické aktualizaci stránky. Může se vám zobrazit hlášení o PHP chybě, o selhání aktualizace nebo prázdná bílá stránka. Nejčastější příčinou jsou nesprávně nastavená oprávnění pro soubory. Zkuste aktualizovat stránku ručně.

Problém při ukládání změn

Při úpravě stránky se může stát, že provedené změny se neuloží. Pomůže vám vyčištění cache vašeho prohlížeče. Prohlížeč lze načítat uloženou verzi stránky přímo z cache.

Co dělat, pokud WordPress neposílá e-maily

Tato WordPress chyba se projeví tak, že nefunguje e-mailová komunikace a kontaktní formulář na vaší stránce. Může to být způsobeno tím, že jiní uživatelé hostingu od téhož poskytovatele hostingu znefunkčnili nebo omezili e-mailovou komunikaci z jejich stránek, nebo váš hosting není konfigurován pro používání PHP.

Abyste zabránili této chybě, používejte SMTP. Například MailGun and Gmail. Můžete k tomu použít plugin WP Mail SMTP .

WordPress error RSS Feed

Tyto WordPress chyby jsou způsobeny formátováním. Jsou odlišné v závislosti na prohlížeči, který používáte. Chybu opravíte v souboru functions.php ve vaší šabloně. Zkontrolujte, zda na konci php tagu není navíc mezera nebo rozdělovník.

WordPress error: Příliš přesměrování

Důvodem přesměrování může být přesunutí stránky a přesměrování uživatelů. Může se však stát, že uživatel zůstane uzamčen mezi dvěma navzájem přesměrovanými stránkami.

Selhání nahrávání souboru na disk

Nejčastější příčinou tohoto WordPress problému je nesprávné nastavení oprávnění k souboru. Na kontrou nastavení oprávnění použijte přístup přes FTP klienta. Přejděte na soubor wp-content. V tomto souboru a vyberte Povolení. Zkontrolujte, zda jsou vaše nastavení správná:

Všetky adresáre — 755 alebo 750
Všetky súbory — 644 alebo 640
wp-config.php — 600

WordPress error 403: Odmítnut přístup

Jako první si vytvořte zálohu stránky a databáze. Potom je třeba zakázat všechny pluginy. Pokud to pomohlo, původcem chyby byl některý z vašich pluginů. Deaktivujte je jeden po druhém, abyste zjistili, který.

WordPress chyba 403 může také způsobit poškozený soubor .htaccess. Vyhledejte jej přes FTP klienta a odstraňte jej. Potom se pokuste přihlásit na vaši stránku. Pokud je problém vyřešen, vygenerujte nový soubor .htaccess. Uděláte to v administrativním menu šablony v Nastavení> Permalinks. Jednoduše klepněte na tlačítko uložit nastavení.

Chyba mohla nastat i nesprávným nastavením oprávnění k souborům. Potřebujete je zkontrolovat. Postup tohoto kroku jsem popsal v předchozím bodě.

Fix problému: Tato stránka obsahuje škodlivý program

Google označuje stránky, které obsahují malware nebo podezřelé kódy. Důvodem tohoto hlášení může být, že vaše stránka byla hacknutá a opravdu obsahuje škodlivý kód. Druhým důvodem může být, že škodlivý kód obsahuje třetí strana. Například stránka, na kterou jste propojeni kvůli zobrazování reklamy.

WordPress chyba: Missed Schedule Post Error

missed-schedule-post

WordPress umožňuje, abyste si předem naplánovali, kdy uveřejníte příspěvky. Proces se pak děje automaticky. Pokud se vám chybové hlášení týkající se vynechání zveřejnění příspěvků objevuje častěji, nainstalujte si a aktivujte WordPress plugin Missed Schedule Post. Plugin vyhledá vynechané příspěvky a zveřejní je na stránce.

Error 28

Tato chyba se týká hostingu. Pro vyřešení kontaktujte poskytovatele vašeho hostingu. Mohla nastat jedna z následujících situací:

 • Máte příliš mnoho souborů v /tmp.
 • Máte plný cache vašeho serveru.

Neustálé odhlašování

Pro identifikaci přihlášení si WordPress ukládá cookie. Potřebujete mít nastavenou stejnou URL v adrese stránky a WordPress adrese vaší stránky. V administrativním menu přejděte do Nastavení » Obecné a zkontrolujte, zda oba názvy jsou stejné. Pokud nemáte přístup do administrace, udělejte to přes FTP.

Najděte soubor wp-config.php. Stáhněte jej a otevřete v textovém editoru. Můžete použít poznámkový blok. Následující kód přidejte nad řádek That’s all, stop editing! Happy blogging:

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Tématu chybí šablona stylu style.css

Nejčastější příčina je, že se snažíte nahrát do WordPress zip soubor, který neobsahuje kód šablony.

Můžete si to jednoduše ověřit – když si ten zip soubor rozbalíte v počítači, měl by v něm mít jen jednu složku a přímo v něm by se měl nacházet i soubor style.css.

Tento problém se často stává iu témat z Themeforest , kde zip soubor často obsahuje kromě kódu šablony i dokumentaci atp. Řešení: Themeforest máš možnost stáhnout pouze instalační soubor:

Stáhnout pouze instalační soubor

Dalším důvodem může být to, že v zip souboru je jen kód šablony, nicméně je špatný. Bohužel is tím jsem se v praxi setkal. V tom případě je třeba kontaktovat tvůrce šablony aby to opravili a poslali vám fungující verzi.

Tato odpověď není platná JSON odpověď

Za touto obecnou hláškou se může skrývat mnoho příčin. Setkávám se s ní zejména v editoru Gutenberg .

Postup hledání příčiny je stejný jako u jiných problémů: je třeba dočasně deaktivovat pluginy a změnit šablonu na základní. Pokud používáte i nějaký cache plugin, tak je třeba promazat cache a dočasně jej vypnout. Pokud to pomohlo, tak příčina bude v některém pluginu nebo šabloně.

Nejčastěji WordPress chyby a jejich řešení – shrnutí

Velkému množství chyb se vyhnete používáním kvalitních komponent – témat a pluginů. Doporučuji vsadit na ověřené multifunkční šablony Divi a Avada . Výborné zkušenosti mám také se šablonami StudioPress .

💡 Tip: Pre rýchly web ⏱ je kľúčové vybrať si správny hosting. Odporúčam vsadiť na overenú kvalitu ➡️ WebSupport, Webglobe-Yegon alebo Wedos.
Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

1 COMMENT

 1. Zajímavý a věcný článek a takové články v dnešní době rozhodně nejsou. Vím, o čem mluvím, protože tak trochu sedím u internetu a sem tam čtu. Váš článek mě přesvědčil a určitě se sem vrátím 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here