Co je to uživatel

Čo je to používateľUživatel (user) je každá registrovaná osoba, která má vytvořený účet s přístupem na vaši WordPress stránku.

Každý z uživatelů má přiřazenou roli. Jednotlivé role se od sebe liší rozsahem přidělených pravomocí.

Seznam uživatelů, naleznete v administraci stránky pod možností Uživatelé . Zde můžete upravovat role , přidávat nové uživatele nebo uživatele vymazat.

Seznam uživatelů
Seznam uživatelů

Uživatel a jeho role

Každý uživatel má přidělenu jednu z rolí:

Odběratel — má přístup ke správě svého profilu a na nástěnku administrace. Nemůže vytvářet, upravovat ani publikovat příspěvky či jinak zasahovat do chodu webové stránky.

Přispěvatel – může napsat vlastní příspěvky, může je spravovat, ale nemůže je publikovat.

Autor – autor má právo napsat, spravovat a publikovat vlastní příspěvky. Nemůže upravovat ani spravovat příspěvky jiných autorů.

Editor — může vytvářet, spravovat a publikovat vlastní příspěvky i příspěvky jiných uživatelů.

Administrátor – administrátor má přístup k celému obsahu webové stránky. Může upravovat a publikovat příspěvky jiných uživatelů, zasahovat do vzhledu a funkcionality stránky a podobně. Pro jednu stránku je vhodné mít co nejmenší počet administrátorů.

Super administrátor — kromě uvedených rolí zná WordPress i roli super administrátora. Tato role nachází uplatnění, pokud vytváříte síť několika WordPress stránek. Super administrátor má obvykle pravomoci administrátora na každé ze stránek v síti. Kromě toho může přidávat a odebírat stránky v síti.

Některé pluginy také vytvářejí vlastní role uživatelů.

Přidání uživatelů

Přidání uživatele
Přidání uživatele

Chcete-li na stránku přidat nového uživatele, přejděte v administraci stránky na možnost Uživatelé › Přidat nového . Můžete také klepnout na tlačítko Přidat nového nahoře seznamu uživatelů.

Pro přidání nového uživatele vyplňte příslušná pole. Nejdůležitějšími položkami jsou uživatelské jméno, e-mail a vygenerované heslo. Pro bezpečnost stránky se doporučuje používat silné heslo. Přidání uživatele dokončíte kliknutím na Přidat nového uživatele.

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here