Co je to GDPR

Čo je to GDPRGDPR je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Celý název tohoto nařízení je General Data Protection Regulation. V platnost vstoupilo 25.5.2018.

GDPR nahradilo zákon Evropské unie o ochraně osobních údajů. Týká se každého, kdo zpracovává a shromažďuje osobní údaje o občanech Evropské unie. Toto nařízení se týká i majitelů internetových stránek. K osobním údajům, kterých se týkal zákon o ochraně osobních údajů, přidává i údaje jako IP adresa a soubory cookies.

Práva a povinnosti vyplývající z GDPR

Každý majitel internetové stránky má povinnost:

  • informovat návštěvníky své stránky o druhu sbíraných dat,
  • informovat o tom, jak se budou používat shromážděná data, jak dlouho se budou archivovat a kdo k nim bude mít přístup,
  • v případě úniku údajů informovat uživatele do 72 hodin.

Uživatelé mají právo:

  • pro přístup k jejich údajům,
  • požádat o kopii shromážděných údajů,
  • pro opravu a vymazání údajů,
  • omezení zpracování údajů.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů musí být podle tohoto nařízení:

  • informován,
  • jasný,
  • a svobodný.

Za nedodržování nařízení můžete být sankcionován.

WordPress a GDPR

Do WordPress verze 4.9.6 přibylo několik funkcí v souladu s novým nařízením. K úpravě vašeho webu můžete použít i několik WordPress pluginy.

Více se dočtete v článku jak splnit toto nařízení ve WordPress .

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here