Co je to stránkování

Čo je to stránkovanieStránkování pomáhá při navigaci návštěvníků vaší webové stránky. Pomocí stránkování (pagination) rozdělíte obsah na více stránek.

Stránkováním se nazývá navigace zobrazující odkazy na různé stránky.

K čemu používáme stránkování

Je výborným nástrojem pro webové stránky se spoustou obsahu nebo pro stránky s rozsáhlými příspěvky.

WordPress používá čtyři typy stránkování. Tyto používá většina WordPress témat:

Stránkování archivu — používá se k navigaci mezi stránkami v archivu. Počet příspěvků, který se zobrazuje na jedné stránce archivu nastavíte v administraci stránky díky funkci Nastavení › Čtení .

Stránkování článku — používá se při rozdělení rozsáhlého článku na internetové stránce na více částí. Návštěvník internetu přechází mezi jednotlivými částmi článku rychleji. Je pro něj také snazší najít jednotlivé navazující části příspěvku.

Stránkování příspěvků — používá se rozdělení na sebe navazujících článků, které spojuje společné téma. Stránkováním spojíte články do jednoho celku.

Stránkování komentářů – tato funkce najde využití, pokud máte na vaší webové stránce větší počet komentářů. Místo toho, aby se zobrazovaly všechny, můžete je rozdělit na více stránek. Po překročení určitého počtu komentářů se nové komentáře budou zobrazovat až po kliknutí na odkaz pro jejich zobrazení. Počet komentářů, který se zobrazí na jedné stránce nastavíte použitím funkce Nastavení › Komentáře .

Ukázka stránkování ve WordPress
Ukázka stránkování ve WordPress

Nastavení stránkování pomocí pluginu

Základní rozdělení obsahu, které používá WordPress , používá odkazy Předchozí příspěvek — Následující příspěvek . V některých tématech jsou jednotlivé příspěvky označeny také čísly. Tento typ stránkování umožňuje pohyb jen mezi na sebe navazujícími články.

Chcete-li používat jiný typ stránkování, můžete si nainstalovat vhodný plugin. Umožní pohyb například na nejstarší příspěvek a podobně. Vhodným pluginem je například WP-PageNavi .

WP Page-Navi
WP Page-Navi
Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here