Co je to taxonomie

Čo je to taxonómiaTaxonomie (taxonomy) ve WordPress označuje systém klasifikace, třídění a seskupování příspěvků a jiných dat do hierarchicky uspořádaných kategorií.

 

Při tvorbě stánky používáme taxonomie k zatřídění obsahu do vybraných pojmů.

WordPress nabízí dvě základní možnosti taxonomie – kategorie a značky (tagy). Obě možnosti se používají pro seskupení a třídění článků.

Taxonomie a termín

Při slově taxonomie nás může také zajímat pojem termín . Taxonomie je seskupení příspěvků a dat do skupin a termín je název konkrétní skupiny.

Více informací naleznete na codex.wordpress.org .

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here