Co je to GNU

Čo je to GNUGNU nebo GPL (General Public License) je volně dostupná licence, kterou používají všechna WordPress témata a pluginy.

Co umožňuje GNU

Volně dostupná licence GPL umožňuje uživatelům právo na používání, úpravu a kopírování poskytnutého softwaru . Dává také právo na vývoj dalšího softwaru na základě poskytnutého softwaru. GPL licence umožňuje přijímat platby za používání poskytnutého softwaru.

Také vývojáři, kteří vyvinou nový software postavený na WordPress , jej nemusí zpřístupnit bezplatně, ale mohou svůj software zpoplatnit. Musí však splnit podmínku, že bude licencován pod licencí GPL.

Každý uživatel WordPress je povinen si licenci přečíst. Text licence GPL si můžete přečíst v angličtině na oficiální stránce WordPress nebo v češtině .

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here