Co je to tag

Co je to tagTagy jsou klíčová slova, která vystihují informace zahrnuté v článku. Je to jedna ze dvou taxonomií, které používá WordPress .

Tag se jinými slovy nazývá také značka nebo štítek.

Vlastnosti značek

Tagy se přiřazují jen k článkům. K jednomu článku můžete přiřadit i několik značek. Jsou specifičtější než kategorie . Kategorie označují určitý tematický okruh, ke kterému je článek přiřazen.

Značky označují konkrétní informace, které se v článku nacházejí.
Další důležitou vlastností tagů je, že nevytváří hierarchii. Jedna značka tedy nemůže být nadřazena druhé.

Jak vytvořit tag (značku)

Tag vytvoříte, když v menu administrace vaší WordPress stránky přejdete na možnost Články › Značky .

vytvoření tagu
Vytvoření tagu

V pravé části obrazovky najdete seznam všech dosud používaných značek na stránce. Novou značku vytvoříte v levé části obrazovky. Vyplňte pole Název as lug . Název bude jméno tagu, které se bude zobrazovat na webu. Slug bude použit pro vytvoření URL adresy značky. Nezapomeňte klepnout na tlačítko Přidat novou značku .

Jak upravit tag

Tagy můžete také upravovat. V seznamu tagů v pravé části obrazovky přejděte kurzorem po názvu konkrétní značky. Zobrazí se vám linky Upravit, Rychlá úprava, Smazat a Zobrazit .

Jak přidat značku během tvorby článku

W ordPress umožňuje přiřazovat značky k článku při jeho vytváření nebo úpravě:

přidání tagu
Přidání tagu na stránce úpravy článku

Můžete zde také vytvořit nový tag. Když srolujete dolů po stránce, najdete následující okno.
Zde můžete vybírat ze seznamu nejvíce používaných značek nebo vložit novou značku. Přidané značky se uloží po uložení konceptu článku, jeho publikování nebo aktualizování.

Více info: codex.wordpress.org .

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here