Co jsou to revize

Čo sú to revízieRevize (revisions) ve WordPress jsou praktickou funkcí, která umožňuje sledovat změny obsahu vaší stránky.

Revize se uloží vždy, když provedete a uložíte změnu na stránce nebo v článku.

V revizi si můžete prohlédnout všechny provedené změny a porovnávat různé verze příspěvku. Lze zde také obnovit starší verze.

Důvod pro revize

Revize slouží jako záloha starších verzí příspěvků. Díky nim můžete všechny provedené změny opět vrátit a obnovit zvolenou verzi. Jsou také zálohou, pokud omylem vymažete obsah na vaší stránce.

Zobrazení verzí

WordPress revízie
Možnosti zobrazení

Všechny verze ke konkrétní stránce nebo článku zobrazíte jednoduše:

  1. Přejděte na stránku seznamu článků/stránek.
  2. Otevřete libovolný příspěvek.
  3. Klepněte na možnost Možnosti zobrazení v pravém horním rohu stránky pro úpravu příspěvku.
  4. V okně, které se vám otevře, zaškrtněte políčko Revize a zavřete okno Možnosti zobrazení.
  5. Seznam revizí článku/stránky najdete, když srolujete po stránce dolů. Je umístěno hned pod oknem editoru pro úpravu obsahu stránky. Přístup k revizím naleznete také v okně Publikovat v pravém horním rohu stránky.
seznam revizí
Seznam revizí

Porovnání a obnovení revizí

V seznamu revizí najdete všechny změny, které jste na stránce nebo v článku provedli. Můžete si je prohlédnout kliknutím na datum při konkrétní revizi.

Porovnání a obnovení revizí
Porovnání a obnovení revizí

Jednotlivé revize zde můžete také porovnat zaškrtnutím políčka v řádku Porovnání dvou různých revizí nebo mezi jednotlivými revizemi procházet použitím tlačítek Předchozí , Následující . Chcete-li některou z revizí obnovit, klepněte na tlačítko Obnovit tuto revizi .

Více info o revizích naleznete na codex.wordpress.org .

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here