Co je to kategorie

Čo je to kategóriaKategorie (category) je jeden z tematických okruhů, kterým se věnujete na vaší stránce. Je výborným pomocníkem pro návštěvníky vaší stránky.

Usnadňuje jim orientaci při vyhledávání. Sdružuje příspěvky s obsahem, který se týká podobného tématu. Konkrétní kategorii přiřadíte k článku během jeho vytváření nebo úpravy.

Kategorie a hierarchie

Kategorie mohou vytvářet hierarchii. Každá z nich může mít vlastní podkategorie. Do kategorií můžete zařazovat jen články. Ke každému článku může být přiřazena pouze jedna kategorie. Kategorii, která je k článku přiřazena, najdete také v seznamu vašich článků ve WordPress administraci.

WordPress seznam kategorií
Seznam kategorií

Váš seznam kategorií můžete spravovat. Potřebné nástroje naleznete, když ve vaší WordPress administraci přejdete na možnost Články › Kategorie . Zde můžete jednotlivé kategorie smazat, upravit, ale také vytvořit novou kategorii. Můžete zde také zobrazit články, ke kterým jsou kategorie přiřazeny.

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here