Co je to kategorie

Čo je to kategóriaKategorie (category) je jeden z tematických okruhů, kterým se věnujete na vaší stránce. Je výborným pomocníkem pro návštěvníky vaší stránky.

Usnadňuje jim orientaci při vyhledávání. Sdružuje příspěvky s obsahem, který se týká podobného tématu. Konkrétní kategorii přiřadíte k článku během jeho vytváření nebo úpravy.

Kategorie a hierarchie

Kategorie mohou vytvářet hierarchii. Každá z nich může mít vlastní podkategorie. Do kategorií můžete zařazovat jen články. Ke každému článku může být přiřazena pouze jedna kategorie. Kategorii, která je k článku přiřazena, najdete také v seznamu vašich článků ve WordPress administraci.

WordPress seznam kategorií
Seznam kategorií

Váš seznam kategorií můžete spravovat. Potřebné nástroje naleznete, když ve vaší WordPress administraci přejdete na možnost Články › Kategorie . Zde můžete jednotlivé kategorie smazat, upravit, ale také vytvořit novou kategorii. Můžete zde také zobrazit články, ke kterým jsou kategorie přiřazeny.

WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here