Jak přidat kategorie do článků ve WordPress

Vysvětlíme si, co jsou to kategorie a podkategorie ve WordPress . Ukážeme si, jak přidat kategorie do článku. Jak vytvářet a seřadit kategorie, měnit a mazat.

Jak přidat kategorie do článků ve WordPress

Co jsou kategorie

Články na WordPress stránce můžete seskupovat do kategorií. Kategorie jsou okruhy témat, která máte na internetové stránce. Obvykle jde o skupinu příspěvků s podobnými tématy.

Kategorie mohou mít vlastní podkategorie. Do kategorií mohou být zařazovány pouze příspěvky. Stránky se do kategorií zařazovat nedají.

Díky kategoriím se návštěvníci webu lépe orientují v obsahu stránky. Pomohou také vaší orientaci, když budete hledat konkrétní článek v seznamu článků. Díky kategoriím si budete moci vaše články vyfiltrovat.

Vytvoření nové kategorie ve WordPress

Pro vytvoření nové kategorie ve WordPress najděte v menu administrace volbu „Kategorie“.

WordPress přidání kategorie
Vytvoření kategorie

Abyste vytvořili novou kategorii, potřebujete vyplnit prázdná políčka:

Název — je jméno kategorie, které se bude zobrazovat na webové stránce.

Slug — název kategorie pro vytvoření URL adresy. Neměl by obsahovat diakritiku a velká písmena. Jednotlivá slova oddělte pomlčkou. Například pro kategorii „Moří a oceány“ to bude „moří-a-oceany“.

Nadřazená kategorie — pokud máte na stránce několik kategorií, které mají vlastní podkategorie, můžete si zde nastavit, která kategorie bude nadřazena nové kategorii. Pokud se jedná o hlavní kategorii, vyberte „Žádné“.

Popis — vyplníte-li toto políčko, jeho obsah se bude zobrazovat v seznamu kategorií na pravé straně obrazovky.

Nyní klikněte na „Přidat novou kategorii“.

Úprava kategorií

Pro úpravu kategorií ve WordPress přejděte kurzorem na název libovolné kategorie .

WordPress úprava kategorie
Úprava kategorie

Zobrazí se vám několik možností:

Upravit — Tato volba umožňuje upravit název, slug, nadřazenou kategorii a popis kategorie.

Rychlá úprava — Upravuje název a slugu.

Smazat — smaže kategorii ze seznamu.

Zobrazit — zobrazí všechny články, které jsou zařazeny v konkrétní kategorii.

Chcete-li vymazat několik kategorií najednou, můžete zakliknout políčka vedle jejich názvů. Potom klikněte na „Hromadné akce“, „Smazat“ a nakonec „Použít“. Nemusíte se bát, že smazáním kategorie odstraníte i články, které byly k dané kategorii přiřazeny. K článkům, které nyní nepatří do žádné kategorie, přiřaďte novou kategorii.

Jak přidat kategorie do článků

V seznamu všech vašich článků máte mimo jiné i sloupec „Kategorie“. Když vytvoříte článek bez přiřazení kategorie, bude mít v tomto sloupci „nezařazeno“.

přiřazení kategorie
Přiřazení kategorie

Zařazení článku do konkrétní kategorie můžete provést během úpravy nebo vytváření příspěvku. Tento způsob automaticky přidá vybranou kategorii k článku. Potřebné nástroje naleznete v pravé dolní části obrazovky.

Pro přidání nové kategorie klikněte na „Přidat novou kategorii“. Můžete zde také nastavit, která bude její nadřazená kategorie. Nyní klikněte na „Přidat novou kategorii“. Pokud chcete příspěvek přiřadit k již exitující kategorii, tak zaklikněte políčko u jejího názvu.

Změna kategorie

Změnu kategorie provedete snadno kliknutím na „Rychlá úprava“ pod názvem článku. Tato volba se objeví pod názvem článku v seznamu článků, když po něm přejdete kurzorem.

WordPress změna kategorie
Změna kategorie

Podrobněji o jednotlivých funkcích jsem psal v článku Jaký je rozdíl mezi článkem a stránkou ve WordPressu . Jiným způsobem je změnit kategorii během úpravy článku.

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here