Jaký je rozdíl mezi článkem a stránkou ve WordPress?

Přemýšlíte, jaký je rozdíl mezi článkem a stránkou ve WordPressu? V tomto článku vám vysvětlím rozdíly mezi nimi a možnosti správy článků a stránek.

Jaký je rozdíl mezi článkem a stránkou ve WordPressu?

Na WordPress webu můžete pracovat pomocí dvou základních konceptů: články a stránky. Pro každý z nich naleznete v menu jejich vlastní nástroje. Pokusím se vám vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl.

Rozdíl mezi článkem a stránkou

Články jsou vaše příspěvky na blog, aktuality, novinky a akce. Obvykle jsou chronologicky uspořádány – nejnovější příspěvek se nachází nahoře. Jedná se o aktuální informace. Některé z nich budou po čase zastaralé. Starší články se posouvají níže a uschovávají se v archivu. Články se na stránce vůbec nemusí nacházet, je-li to pro povahu webu vhodnější.

Stránky používají trvalejší obsah. Nebudete je tedy přidávat a měnit tak často jako články. Slouží k publikování informací trvalejšího charakteru. Může to být například stránka O nás , Kontakty a podobně. Pokud vytvoříte novou stránku, neobjeví se na webu jako článek. Budete ji muset vložit do menu webu.

Články ve WordPressu

Když ve WordPress menu kliknete na možnost Články , objeví se vám seznam všech článků včetně informací jako autor, kategorie, datum přidání nebo úpravy . Nad seznamem článků nahoře stránky najdete informace jak počet všech a publikovaných článků, tak počet článků, které jsou v koši. Můžete je zde také filtrovat podle kategorie nebo data.

Wordpress seznam článků
Seznam článků

Když přejdete kurzorem na název konkrétního příspěvku, objeví se vám pod ním několik linků:

Upravit — umožňuje úpravu příspěvku. Úpravu článku umožňuje také kliknutí na jeho název.

Rychlá úprava — zde můžete upravovat některé základní informace o článku jako Nadpis, Slug, Datum, Autor, Povolení komentářů a několik dalších funkcí.

Zahodit — tato volba přemístí článek do koše. Pokud koš vyprázdníte, bude vymazán.

Zobrazit — pokud článek ještě nebyl publikován, zobrazí jeho náhled. Pokud již publikován byl, tak jej zobrazí na stránce.

Hromadná úprava článků

Vedle každého názvu článku naleznete zaškrtávací políčko. Toto políčko vám umožňuje provádět některé akce na více příspěvcích najednou.

Hromadné akce
Hromadné akce

Jednoduše jej zaškrtnete a v rámečku Hromadné akce vyberete akci, kterou si přejete provést: Upravit nebo Přesunout do koše . Potom klepněte na Použít . Pokud vyberete Upravit , budete moci upravovat autora, kategorie, tagy, povolení komentářů, formát, připnutí článku a podobně.

Možnosti zobrazení

Chcete-li změnit způsob, jakým jsou články zobrazovány, klepněte na tlačítko Možnosti zobrazení . Najdete jej v pravém horním rohu.

Možnosti zobrazení
Možnosti zobrazení

Můžete si zde nastavit například, které informace chcete zobrazovat v seznamu článků. Po nastavení nezapomeňte kliknout na Použít .

Stránky ve WordPressu

Chcete-li zobrazit seznam stránek na vašem webu, vyberte ve WordPress menu možnost Stránky . Na obrazovce se vám objeví seznam stránek webu. Nad seznamem naleznete počet všech stránek, počet vámi publikovaných stránek, celkový počet publikovaných stránek a počet konceptů.

V seznamu stránek najdete u každé z nich jméno jejího autora, množství komentářů a datum , kdy byla publikována nebo upravována.

Jak upravit stránku

Když přejdete kurzorem na název konkrétní stránky, objeví se vám pod ním několik možností. Jsou podobné jako možnosti u článků:

  • Upravit — pro úpravu stránky.
  • Rychlá úprava — pro úpravu některých základních informací.
  • Zahodit — pro přemístění stránky do koše.
  • Zobrazit — pro zobrazení stránky nebo jejího náhledu.
Možnosti editace stránky
Možnosti editace

Hromadná úprava

Vraťme se zpět na seznam stránek. Vedle každého názvu stránky je zaškrtávací políčko. Pomocí něj můžete provádět hromadné akce podobně, jako u článků. Po zaškrtnutí vyberte druh hromadné akce a klepněte na Použít . Pokud vyberete Upravit , budete moci upravovat autora, povolit nebo zakázat komentáře a pozici označených položek .

WordPress hromadná úprava stránek
Hromadná úprava

Rychlá úprava stránky / článku

Rychlá úprava je výborná funkce jak rychle upravit určité vlastnosti. Využívám ji například ke změně kategorie, přidání značek a připnutí článku .

Rychlá úprava
Rychlá úprava
Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here