Co je to komentář

Co je to komentářV komentářích mohou návštěvníci vaší stránky zveřejnit své reakce na články nebo jiný zveřejněný obsah. Komentář jim umožňuje komunikovat s vámi nebo s jinými návštěvníky stránky.

Většina WordPress témat podporuje komentáře. Komentáře ke konkrétnímu článku se obvykle zobrazují na stránce článku pod jeho textem. Některé WordPress šablony zobrazují také pingbacky a trackbacky.

Kde najít seznam komentářů

Všechny komentáře, které jsou na vaší stránce, naleznete v seznamu komentářů. Ve WordPress administraci klikněte na Komentáře . V seznamu komentářů si můžete vybrat, které komentáře chcete zobrazit (všechny, schválené, spam a podobně) nebo vyfiltrovat či vyhledat komentáře.

V seznamu můžete zobrazit, upravit nebo smazat komentáře. Naleznete zde také možnost pro odpověď na komentář.

WordPress seznam komentářů
Seznam komentářů

Nastavení komentářů

Nastavení pro komentáře, najdete ve WordPress administraci pod možností Nastavení › Komentáře . Můžete si zde zvolit, zda komentáře musí být před zveřejněním schváleny, zda musí být uživatel před přidáním komentáře přihlášen a mnoho jiných nastavení.

SPAM

Chcete-li se vyhnout SPAMovým komentářům, používejte plugin Akismet. Akismet vyhodnocuje komentáře a vyhledává SPAM. Akismet je součástí každé WordPress tématu.

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here