Co je to autor

Čo je to autorAutor (author) je jedna z uživatelských rolí ve WordPress . Označuje také autora článku.

Jaké pravomoci má autor

Autor může vytvářet, publikovat, vymazat a upravovat své vlastní příspěvky. Do příspěvků ostatních autorů nemá právo zasahovat. Nemůže také upravovat vzhled stránky, přidávat a odebírat uživatele a podobně. Jméno autora se zobrazuje při jeho příspěvku na stránce . Zobrazuje se také v seznamu článků v administraci vaší stránky.

WordPress vytváří archivy různých typů obsahu. Vytváří také archivy autorů. Archiv pro konkrétního autora má adresu:

www.nazovstranky.sk/autor/meno/
Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here