WooCommerce – údaje o produktu

Při přidávání nového produktu na stránku vašeho WooCommerce e-shopu je třeba zadat více údajů o produktu (product data). V této části návodu se podíváme na to, jak zadávat obecné a údaje o produktu týkající se skladu.

WooCommerce údaje o produkte

Všeobecné údaje o produktu

V okně Údaje o produktu máte několik záložek. Na první záložce, která se týká obecných údajů o produktu, vyplníte tyto údaje:

WooCommerce všeobecné údaje o produkte
Všeobecné údaje o produktu

Normální cena – zadejte běžnou cenu produktu v eurech.

Cena po slevě – toto pole slouží k zadání ceny produktu, na který poskytujete slevu.

Plán — plánujete-li dát produkt do slevy na určité období, můžete si jej nastavit po kliknutí na link Plán .

WooCommerce naplánovanie trvania zľavy
Naplánování trvání slevy

Zdanitelnost – vyberte jednu z možností – zdanitelný, jen doprava, nezdaňuje se.

Sazba daně — po klepnutí na šipku budete mít k dispozici vámi nastavené sazby daně. Nastavení pro daně naleznete v menu e-shopu pod volbou WooCommerce › Nastavení na záložce Daň . Více o nastavení daně píši v článcích Nastavení DPH ve WooCommerce a Nastavení daňové sazby .

Údaje o produktu — sklad

Druhou záložkou okna údaje o produktu je záložka údajů pro Sklad . Zde vyplníte údaje potřebné pro řízení skladových zásob produktu.

WooCommerce údaje o produkte sklad
Údaje o produktu – sklad

Katalogové číslo – katalogové číslo je označení zboží ve vašem e-shopu. Slouží k identifikaci produktu nebo služby, které prodáváte.
Správa skladu — zaškrtnutím zaškrtávacího políčka umožníte správu skladových zásob produktu. Tento řádek máte k dispozici pouze pokud jste v nastavení skladu pro celý e-shop povolili správu skladu. O tomto tématu jsem psal v článku Nastavení produktů .

Pokud jste v řádku Správa skladu povolili správu skladových zásob přidávaného produktu, objevily se vám další řádky:

Množství na skladě — zadáte počet kusů produktu.
Povolit nákup na objednávku? (Když zboží není na skladě.) — můžete si zvolit, zda povolíte nebo nepovolíte nákup na objednávku, pokud zboží není na skladě. Pro povolení nákupu na objednávku máte k dispozici také možnost: Povolit, ale informovat zákazníka. Zvolíte-li tuto možnost, na stránce produktu se objeví informace, že zboží je dostupné na objednávku.
Prodáváno individuálně — slouží pro zboží, které lze zakoupit pouze jednou, to znamená v množství jeden kus. Pokud přidáváte takový druh zboží, zaškrtněte políčko v tomto řádku.

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here