Vlastnosti produktu ve WooCommerce

V této části návodu pro přidání nového produktu ve WooCommerce si řekneme, jak k produktu přiřadit konkrétní vlastnosti. Vlastnosti produktu (product attributes) jsou například barva, vzor, velikost a podobně.

Vlastnosti a pokročilé nastavenia produktu

Vlastnosti produktu

Vlastnosti produktu jsou dobrou pomůckou pro filtrování zboží. Zobrazují se také na stránce konkrétního zboží. Abyste tyto vlastnosti mohli přiřadit k novému zboží, musíte si je nejprve zadefinovat.

Pro vytvoření seznamu vlastností produktů nebo pro přidání nové vlastnosti přejděte v administraci internetového obchodu na možnost Produkty › Vlastnosti . Na stránce, pro vytvoření vlastností produktů vyplníte:

WooCommerce vytvoření vlastnosti produktu
Vytvoření vlastnosti produktu

Jméno —vyplňte název vlastnosti zboží.
Slug — slug je část URL adresy, která definuje konkrétní vlastnost produktu. Nemusíte jej zadávat, WooCommerce jej vytvoří za vás.
Povolit archiv – pokud zaškrtnete políčko v tomto řádku, vlastnost produktu bude mít ve WooCommerce vlastní výpis produktů, které jí vyhovují.
Základní řazení – v této části stránky nastavujete, jakým způsobem budou vlastnosti seřazeny na stránkách zboží.

Seznam vlastností produktů

Na stránce Produkty › Vlastnosti máte nyní vytvořen váš seznam vlastností produktů. Když přejdete kurzorem po názvu konkrétní vlastnosti, zobrazí se vám dva linky: Upravit a Vymazat . Pomocí nich můžete upravovat nebo vymazat jednotlivé vlastnosti zboží.

Vytvoření hodnot vlastností zboží

V tabulce vlastností produktů naleznete také link pro Nastavení hodnot. Tento link slouží pro nastavení hodnot pro vlastnosti produktů jako jsou velikost a podobné parametry. V mém příkladu nastavíme hodnoty pro vlastnost materiál. Pro vytvoření hodnoty vyplňte pole Název a Popis. Potom klepněte na tlačítko Přidat novou…

WooCommerce nastavenie hodnoty vlastnosti
Vytvoření hodnoty vlastnosti

Přidané hodnoty se zobrazují v tabulce na pravé straně stránky. Když přejdete kurzorem po názvu konkrétní hodnoty, zobrazí se vám linky pro úpravu, rychlou úpravu, smazání a zobrazení hodnoty.

Nastavení vlastností a hodnot produktu pro nový produkt

Vraťme se nyní na stránku přidání nového produktu. Na záložce Vlastnosti v tabulce údajů produktu klepněte na šipku v řádku Uživatelem zadaná vlastnost produktu. Zobrazí se seznam vámi vytvořených vlastností produktu. Vyberte jednu z nich a klepněte na tlačítko Přidat.

WooCommerce priradenie vlastnosti produktu
Přiřazení vlastnosti produktu

Přiřazení hodnoty vlastnosti produktu

V tabulce, která se zobrazí po přiřazení vlastnosti produktu, můžete k vybrané vlastnosti přiřadit i hodnotu. Klepněte do pole Vyberte hodnoty a zobrazí se vám seznam vámi vytvořených hodnot. Zde vyberte hodnoty, které chcete přiřadit ke zboží. Můžete zvolit i více hodnot. Chcete-li některou hodnotu ze seznamu vymazat, klikněte na malý křížek při jejím názvu.

WooCommerce přiřazení hodnoty vlastnosti produktu
Přiřazení hodnoty vlastnosti produktu

Přidání nové hodnoty zboží — v tabulce naleznete také tlačítko při přidání nové hodnoty zboží Přidat novou . Název nové hodnoty vepište do okna, které se vám otevře po jeho stisku.

WooCommerce přidání nové hodnoty zboží
Přidání nové hodnoty zboží

Viditelné na stránce produktu — posledním řádkem v okně nastavení vlastností produktu je nastavení viditelnosti na stránce produktu. Zaškrtnutím zaškrtávacího pole zvolíte, zda se daná vlastnost bude zobrazovat na stránce produktu.

Změna pořadí vlastností

V editaci produktu je třeba nadejít myškou nad některou z vlastností – zobrazí se ikona tří čárek, přes kterou lze systémem chyť a pusť měnit pořadí.

Zmena poradia vlastností produktu

Pokročilá nastavení pro produkt

Na poslední záložce tabulky údajů o produktu můžete nastavit některé doplňkové funkce.

WooCommerce údaje o produkte pokročilé
Údaje o produktu – pokročilé

Poznámka k objednávce — poznámky k objednávce slouží k zadání informací, které chcete poslat zákazníkovi po nákupu.
Pořadí produktu — výchozí pořadí produktů ve WooCommerce je podle názvu. Pokud si chcete zvolit vlastní pořadí, můžete to provést zadáním pořadového čísla v tomto řádku.
Povolit recenze – zaškrtnutím políčka povolíte zobrazování recenzí u konkrétního zboží.

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here