Nastavení DPH ve WooCommerce

Pokud jste plátcem DPH, je pro vás tato část nastavení důležitá. Nastavení DPH určí, jak se budou zobrazovat ceny ve vašem WooCommerce eshopu – zda s DPH nebo bez DPH a způsob výpočtu cen. Znovu si projdeme všechna nastavení krok za krokem.

Nastavenie DPH vo WooCommerce

Nastavení daní

První stránka pro nastavení DPH se věnuje nastavení daní. Na ní závisí, jak budete do e-shopu zadávat ceny. Hned v prvních řádcích si můžete zvolit ze dvou možností zadávání cen:

WooCommerce nastavení DPH
Nastavení DPH

Ano, budu zadávat ceny včetně daně – pokud vyberete tuto možnost, cena produktu již bude obsahovat i DPH.
Ne, budu zadávat ceny bez daně – cenu zadáte bez daně a DPH se k ní přičte.

V nastavení způsobu výpočtu daně máte znovu několik možností. Najdete je, když klepnete na šipku v řádku Počítat daň na základě. Ty možnosti jsou:

  • Dodací adresa zákazníka
  • Fakturační adresa zákazníka
  • Základní adresa obchodu

Pokud vašimi zákazníky nejsou plátci DPH ze zahraničí, vyberte možnost Základní adresa obchodu . Pokud ovšem nabízíte své zboží i do zahraničí, můžete zvolit i jednu z druhých dvou možností.

Třída daně přepravy

Zde si nastavujete, kterou daňovou třídu chcete použít k přepravě. Pokud chcete, aby se daň pro přepravu určovala podle daně položky košíku, tak v tomto řádku ponechte výchozí nastavení.

Zaokrouhlování

V tomto řádku si nastavíte, zda chcete, aby se daň zaokrouhlovala po řádcích – v tom případě necháte zaškrtávací políčko prázdné. Můžete také políčko zaškrtnout – v tomto případě se bude daň zaokrouhlovat až u mezisoučtu.

Nastavení DPH – doplňkové daňové třídy

V tomto okně vytváříte dodatečné sazby daně. Uděláte to tak, že každou další daň napíšete na nový řádek. Změny se projeví až po uložení kliknutím na Uložit změny v dolní části obrazovky.

WooCommerce doplnkové daňové triedy
Vytvoření doplňkových daňových tříd

Kromě toho, že každou novou vloženou daň naleznete v linkách nahoře stránky, zobrazuje se také ve volbách pro Třídu daně přepravy.

WooCommerce
Doplňkové daňové třídy – linky

Zobrazit ceny v obchodě

Vyberte si, zda se ceny v obchodě mají zobrazovat bez DPH nebo s DPH.

Zobrazit ceny v nákupním košíku a v pokladně

V podstatě jde o stejné nastavení jako v předchozím bodě, jen nastavujete ceny pro košík a pokladnu.

Přípona za zobrazením ceny

Jedná se o text, který se zobrazí za cenou produktu. Může to být například včetně DPH . Zvolený text napište do okna v tomto řádku.

WooCommerce DPH prípona
Přípona za cennou a zobrazení částky daní

Zobrazit celkovou částku daní

V posledním řádku stránky nastavujete, zda chcete, aby se cena zobrazovala is vypsanou hodnotou DPH nebo jako jen jako celková cena.

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here