Nastavení dopravy ve WooCommerce

Nastavení dopravy ve WooCommerce naleznete v administraci vaší stránky pod možností WooCommerce › Nastavení › Doprava . Pro nastavení dopravy máte k dispozici tři funkce: Zóny dopravy, Nastavení dopravy a Třídy dopravy.

Nastavenie dopravy vo WooCommerce

Zóny dopravy ve WooCommerce

Nastavení dopravy umožňuje nastavit různé zóny dopravy. Zóna dopravy je konkrétní geografický region. Pokud rozlišujete zóny dopravy podle států, nastavíte pro každou zemi, do které prodáváte vaše zboží, její konkrétní zónu.

U každého státu můžete nastavit i konkrétní způsoby dopravy. Stejným způsobem můžete rozlišovat zóny na základě PSČ a podobně. WooCommerce zobrazí zákazníkovi konkrétní druhy dopravy podle jeho adresy.

WooCommerce zóny dopravy
Zóny dopravy

Úpravu zóny provedete kliknutím na název zóny nebo kliknutím na link, který se zobrazí, když přejdete kurzorem po názvu zóny. Objeví se vám také link pro vymazání zóny.

Přidání nové zóny dopravy

Pro přidání nové zóny dopravy klikněte na tlačítko Přidat zónu dopravy . V okně, které se vám otevře, vyplníte jednotlivá pole. Pro každou zónu vyberte také způsob doručení. Pod způsobem doručení rozumíme přepravu kurýrem, poštou, osobní odběr a podobně.

WooCommerce pridanie zóny dopravy
Přidání zóny dopravy

Přidání a úprava způsobu doručení

V části Způsoby doručení při vytváření zóny dopravy klikněte na tlačítko Přidat způsob doručení a vyplníte příslušná pole.

WooCommerce úprava doručení
Úprava doručení

Každý ze způsobů doručení můžete dále upravovat. Link pro úpravu se vám zobrazí, když přejdete kurzorem po názvu způsobu doručení. V okně, které se vám otevře, vyplňte název a cenu doručení. Také zvolte, zda je cena za dopravu zdanitelná. Název způsobu dopravy je název, který se zákazníkovi zobrazí při nákupu.

A takto vypadá způsob dopravy po úpravě:

WooCommerce spôsob doručenia
Upravený způsob doručení

Nezapomeňte všechny změny uložit.

Nastavení dopravy

Kalkulace

Povolit výpočet ceny dopravy na stránce košíku – zde si zvolíte, zda chcete povolit výpočet ceny dopravy již na stránce košíku, kde si zákazník kontroluje jednotlivé položky zboží. Nebo bude systém zobrazovat ceny dopravy až v dalším kroku objednávky.

Nezobrazovat ceny přepravy bez zadání adresy — pokud toto políčko zaškrtnete, zákazníkovi se zobrazí ceny dopravy až po zadání adresy. Chcete-li, aby v pokladně byly ceny přepravy viditelné ještě před zadáním adresy, nechte toto políčko prázdné.

Doručovací adresa

V této části stránky zvolíte, která adresa zákazníka je směrodatná pro kalkulaci dopravy .

WooCommerce nastavení dopravy
Nastavení dopravy

Třídy dopravy

Nastavení dopravy nabízí také možnost vytvoření různých tříd dopravy. Funkce třídy dopravy se používá v e-shopech, které prodávají zboží různé hmotnosti a rozměrů.

Jedná se například o e-shopy s nábytkem, kde některé druhy zboží mají nadrozměrnou velikost nebo hmotnost, které běžné přepravní služby nepřepravují. Proto je třeba pro takové zásilky vytvořit samostatné třídy přepravy. Přidanou třídu dopravy můžete potom přiřadit ke konkrétnímu výrobku.

WooCommerce triedy dopravy
Třídy dopravy

Pro přidání nové třídy dopravy klikněte na Přidat třídu dopravy a vyplňte prázdná pole. Potom klepněte na tlačítko Uložit třídy dopravy .

WooCommerce přidání třídy dopravy
Přidání třídy dopravy

Cena třídy dopravy

Abyste zadali cenu nově vytvořené třídy dopravy a přiřadili ji ke konkrétnímu způsobu doručení, přejděte znovu do části Zóny dopravy. Upravte dopravu pro zónu, které se třída dopravy týká. V mém příkladu upravuji doručení pro Slovensko. Otevře se vám následující stránka:

Zóna dopravy Slovensko WooCommerce
Zóna dopravy Slovensko

Klepněte na odkaz Upravit , který se objeví, když přejdete kurzorem po názvu zóny doručení. Na stránce, která se otevře přejděte na způsob doručení, kterého se změna týká. Novou třídu dopravy jsem v mém příkladu přiřadil ke Slovenské poště. Když kliknete na link Upravit pod názvem Česká pošta, otevře se vám toto okno:

WooCommerce priradenie triedy dopravy
Přiřazení třídy dopravy

Zde vyplníte také cenu přepravy. Stejným způsobem můžete novou třídu přepravy přiřadit ik jiným způsobům doručení.

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here