Všeobecná nastavení WooCommerce

Dalším krokem personalizace e-shopu jsou všeobecná nastavení (general settings). Některé z nich jsem okrajově zmiňoval v předchozí části návodu Jak nainstalovat WooCommerce . Jednotlivé možnosti nastavení e-shopu vyplňujte nebo upravujte podle toho, co jste nastavili v procesu instalace WooCommerce .

Všeobecné nastavenia WooCommerce

Nástroje pro všeobecná nastavení e-shopu naleznete ve WordPress administraci pod možností WooCommerce › Nastavení .

Všeobecná nastavení

V části obecná nastavení doplníte nebo změníte nastavené údaje jako adresa a lokality prodeje, do kterých chcete prodávat . Pokud nebudete prodávat do všech zemí, jak je předem nastaveno, klepněte na malou šipku v rámečku Prodávat do všech zemí .

Máte zde na výběr ze dvou možností: Prodávat do všech zemí kromě … nebo Prodávat do specifických zemí . Vyberte tu, která vám vyhovuje.

WooCommerce obecná nastavení
Všeobecná nastavení

V okně, které se vám zobrazí, vyberte země, do kterých chcete prodávat. Podobným způsobem nastavíte dopravu. Klepněte na šipku v příslušném rámečku a vyberte jednu z možností dopravy.

Nastavení měny

Dále zde naleznete nastavení pro geolokaci, povolení výpočtu DPH (závisí na tom, zda jste plátcem DPH) a nastavení měny.

WooCommerce nastavení měny
Nastavení měny

Nastavení měny umožní nastavit měnu, kterou používáte. Menu jednoduše vyberete ze seznamu. Dále zde nastavíte pozici zobrazování menu, oddělovač tisíců a desetinných míst a počet desetinných čísel. Všechny změny v nastavení uložíte kliknutím na Uložit změny .

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here