Typy produktů ve WooCommerce

Ve WooCommerce máte k dispozici několik typů produktů. Potřebná nastavení naleznete při přidávání nového produktu na stránku e-shopu v okně Údaje o produktu .

Typy produktov vo WooCommerce

Kde nastavujeme typy produktů

Nahoře okna Údaje o produktu je několik údajů, které nepatří do žádné záložky. Zde nastavíte konkrétní typy produktů. V poli Jednoduchý produkt klepněte na šipku na jeho konci. Zobrazí se vám další možnosti. Jednotlivé typy produktů si nyní podrobně projdeme.

woocommerce obecné údaje o produktu
Údaje o produktu

Jednoduchý produkt ve WooCommerce

Jednoduchý produkt může být fyzické a virtuální zboží i zboží ke stažení. Jedná se o zboží, které se prodává samostatně.

Seskupený produkt

Mezi typy produktů patří také seskupený produkt. Jedná se o produkty, které jsou seskupeny do sady. Seskupený produkt nelze zakoupit samostatně. Zákazník si jej bude moci koupit jen jako součást sady, pro kterou je určen. Seskupený produkt také nemůže být virtuální nebo produkt ke stažení. Pro můj příklad jsem vybral zboží nažehlovací fólie na triko.

WooCommerce zoskupený produkt
Údaje o produktu – seskupený produkt

Pokud vyberete volbu seskupený produkt, okno pro údaje o produktu se změní. Nebudete zde mít záložku pro obecné údaje. První záložkou je záložka Sklad .

Ukrytí seskupeného produktu v katalogu e-shopu

Jelikož v tomto případě nepůjde o samostatný produkt v katalogu zboží e-shopu, jako první jej musíte ukrýt. Přejděte do okna Publikovat v pravém horním rohu obrazovky a klepněte na odkaz Upravit v řádku Viditelnost v katalogu: Obchod a výsledky vyhledávání . Zobrazí se vám tato nabídka:

WooCommerce ukrytí produktu v katalogu
Ukrytí seskupeného produktu

Vyberte možnost Skrytý . Nyní se vrátíme do tabulky Údaje o produktu .

Přiřazení seskupených produktů

V okně Údaje o produktu otevřete záložku Spojené produkty. Do okna Seskupené produkty vyberte to zboží, ke kterému seskupený produkt patří. V mém příkladu produktu nažehlovací fólie na tričko jsem vybral produkt bílé tričko. Tímto způsobem vyberete všechny produkty, které chcete seskupit.

Externí/příbuzný produkt

Další typy produktů ve WooCommerce jsou externí nebo příbuzný produkt. Jedná se o produkt, který není v nabídce e-shopu, ale je příbuzný s vaším zbožím. Externí produkt vložíte na stránku e-shopu vybráním volby Externí/příbuzný produkt v okně Údaje o produktu . Tabulka pro zadávání údajů o produktu se trochu změní.

WooCommerce externí produkt
Údaje o produktu – externí produkt

URL adresa produktu — na záložce obecných údajů o produktu máte nyní k dispozici okno pro vložení URL adresy zboží. URL adresa zavede zákazníka na stránku, kde si bude moci zboží zakoupit.
Text tlačítka — zboží na vaší stránce nebude mít možnost přidání do košíku, ale link s odkazem na jinou stránku. V tomto řádku vyplňte text, jaký bude mít tlačítko zakoupení zboží.

WooCommerce externý produkt sklad
Externí produkt – sklad

Z ostatních údajů se změní ještě záložka Sklad . Z pochopitelných důvodů nebudete moci spravovat sklad tohoto zboží.

Variabilní produkt

Variabilní produkt je zboží, které má více variant. Může se jednat například o tričko, které je dostupné ve více barvách. Zákazník si bude díky nabídce na stránce zboží moci vybrat, kterou barvu chce koupit.

Nastavení dat pro variabilní produkt

Pokud jste ve vrchním řádku okna Údaje o produktu zvolili možnost Variabilní produkt , potřebujete nejprve přejít na záložku Vlastnosti . Zde vyberete některou z vámi zadaných vlastností zboží. O tom, jak zadávat vlastnosti zboží píši v článku Vlastnosti produktu a pokročilá nastavení produktu.

Vlastnost zboží vyberete kliknutím na šipku v okně Uživatelem zadaná vlastnost produktu:

WooCommerce vlastnosti variabilného produktu
Výběr vlastnosti variabilního produktu

Já jsem vybral černá. Klepněte na tlačítko Přidat . Zobrazí se vám následující okno:

WooCommerce variabilní produkt vlastnosti
Variabilní produkt -vlastnosti

Abyste zboží mohli používat jako variabilní produkt, za-klikněte na záložce Vlastnosti políčko Používá se u variant . Nyní se bude produkt zobrazovat v e-shopu is dostupnými variantami v jiné, v mém příkladu v černé barvě. Stejným způsobem přidáte i další varianty zboží. Nezapomeňte při každé variantě přidat i hodnotu a kliknout na tlačítko Uložit vlastnosti pro uložení změn.

Variabilní produkt — záložka varianty

U variabilního produktu máte v tabulce údajů o produktu o jednu záložku navíc. Je to záložka Varianty .

WooCommerce varianty variabilného produktu
Varianty variabilního produktu

Zde zvolíte přidání variant po jedné nebo více najednou. Já jsem vybral jednu variantu. Po kliknutí na Provést , se zobrazí okno pro vyplnění dalších údajů:

WooCommerce variant produktu
Údaje pro variantu produktu

Zde klikněte na link Rozbalit a vyplňte jednotlivá pole: katalogové číslo, cena, cena po slevě, hmotnost, rozměry, zda je produkt na skladě, třída dopravy, sazba daně a ostatní. Podrobnější popis jednotlivých polí naleznete v článcích Přidání nového produktu – obecné údaje o produktu a sklad a Doprava produktu a spojené produkty ve WooCommerce .

Virtuální produkty a produkty ke stažení

Dalšími typy zboží, které můžete prodávat ve vašem internetovém obchodu, jsou virtuální produkty a produkty ke stažení. Prodáváte-li některý z těchto druhů produktů, zaškrtněte políčko nahoře okna Údaje o produktu podle toho, o jaké zboží se jedná.

Pokud zaškrtnete obě políčka, tedy virtuální i ke stažení , bude se jednat o soubory jako e-knihy, mp3 a podobně. Pokud zaškrtnete pouze možnost ke stažení, může jít o soubory ke stažení, které jsou k dispozici k některému z produktů, které prodáváte.

Nastavení dat pro virtuální produkty a produkty ke stažení

Virtuální produkty — pokud zvolíte možnost Virtuální produkty , všimněte si, že ze záložek údajů produktu zmizela doprava. Ostatní záložky jsou stejné.

WooCommerce produkt na stiahnutie
Produkt ke stažení – obecné údaje

Produkty ke stažení — jedná-li se o produkt ke stažení, změní se okno pro Všeobecné údaje produktu . Podíváme se na pole, která se budou lišit od ostatních produktů. Pole, která zůstávají stejná jako u fyzického zboží, popisuji v článku Přidání nového produktu — obecné údaje o produktu a sklad.

Stahovatelné soubory — zde vkládáte jméno a URL souborů ke stažení. Po klepnutí na tlačítko Přidat soubor a se zobrazí políčka pro vložení názvu a URL souboru.
Limit stahování – v tomto řádku nastavíte kolikrát si bude moci zákazník zboží stáhnout. Pokud si počet stažení nepřejete omezit, tak toto pole nechte prázdné.
Expirace stahování – tento údaj určuje po kolika dnech vyprší možnost stažení produktu.

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here