Nastavení e-mailů ve WooCommerce

Ve WooCommerce můžete nastavit zasílání e-mailů v případě změny stavu v objednávkách nebo uživatelském účtu vašich zákazníků. Nastavení e-mailů ve WooCommerce umožňují také nastavit, které zprávy chcete zasílat a vzhled samotných e-mailových zpráv.

Nastavenia e-mailov vo WooCommerce

Nastavení e-mailů naleznete v nástrojích pro WooCommerce v administraci vašeho webu pod možností WooCommerce › Nastavení .

Nastavení e-mailů ve WooCommerce – seznam

Na stránce e-mailů máte seznam všech e-mailů, které WooCommerce používá. V tabulce můžete vidět zasílání kterých e-mailů je povoleno a kdo je jejich příjemcem. Na konci každého řádku naleznete tlačítko Spravovat . Tímto tlačítkem se dostanete na stránku úpravy zasílání konkrétního e-mailu. Na stránku úpravy zasílání e-mailu můžete přejít také kliknutím na název e-mailu.

WooCommerce seznam e-mailů
Seznam e-mailů

E-maily o objednávkách pro administrátora stránky

První tři položky v seznamu jsou e-maily, které se zasílají administrátorovi stránky. Všechny se týkají stavu objednávek. Informují o vzniku nové objednávky, stornování objednávky ze strany zákazníka ao selhání objednávky.

E-maily pro zákazníka e-shopu

Pro zákazníka je určeno více druhů e-mailů. První skupina se týká objednávek. Můžete mu zasílat tyto informace:

Objednávka pozastavena — e-mail se zasílá v případě, že byla objednávka pozastavena.
Objednávka se zpracovává — tato zpráva se zasílá po přijetí platby, když se objednávka zpracovává.
Vyřízená objednávka — zasílá se, když objednávku označíte jako dokončenou. Obvykle je to, když odešlete zboží.
Refundovaná objednávka — zasílá se, když objednávku označíte jako refundovanou, tj. když zákazník zruší objednávku a požádá o vrácení platby.
Poznámky zákazníka — tento e-mail obdrží zákazník, když přidáte poznámky k objednávce. Mohou to být poznámky například o zdržení odeslání.

Posledním e-mailem, který se týká procesu objednávek je:
Faktura zákazníka/Detaily objednávky – tento e-mail obsahuje fakturu nebo detaily objednávky. V tomto případě nelze nastavit automatické zasílání. Musíte je zasílat manuálně.

Poslední e-maily určené pro zákazníka se týkají jeho účtu. Jsou to:
Obnova hesla – tento e-mail se zasílá zákazníkům, kteří požádají o resetování hesla.
Nový účet — zpráva se posílá při otevření nového zákaznického účtu. Obsahuje informace o účtu.

Nastavení odesílatele e-mailu

Nastavení e-mailů ve WooCommerce pokračují nastavením jména a adresy odesílatele e-mailu, které se bude zobrazovat v e-mailech zasílaných vaším e-shopem.

WooCommerce odosielateľ e-mailu
Nastavení odesílatele e-mailu

Šablona e-mailu

Poslední část stránky se týká nastavení vzhledu samotného e-mailu.

WooCommerce šablona e-mailu
Šablona e-mailu

Obrázek záhlaví — sem vložíte URL na obrázek, který se bude zobrazovat v záhlaví e-mailu. Vhodným je například vaše logo. Obrázek nahrajte do knihovny médií.
Text v patičce — vložte text, který se bude zobrazovat v zápatí e-mailu. Například kontaktní údaje e-shopu.
Základní barva — Vyberte barvu, kterou bude mít záhlaví e-mailu.
Barva pozadí — Vyberte, jakou barvu bude mít zbytek stránky za tělem e-mailu.
Barva pozadí stránky — Zvolte, jakou barvu má mít pozadí textu zpráv.
Barva textu stránky — barva písma v e-mailech.

Nastavení zasílání konkrétního e-mailu

Nastavení e-mailů umožňují upravit zasílání konkrétního e-mailu. Pro úpravu přejděte kliknutím na tlačítko Spravovat v konkrétním řádku. Dostanete se na stránku, kde budete moci upravovat zasílání konkrétní zprávy.

WooCommerce nastavenie zasielania e-mailov
Natavení zasílání e-mailů

Hned v prvním řádku můžete zvolit, zda chcete, aby WooCommere odesílal tento druh zpráv. Pokud políčko v řádku Povolit/Zakázat zaškrtnete, bude zasílání e-mailového oznámení povoleno a naopak.

Dále zde naleznete řádky:
Příjemce/příjemci — sem vložíte adresy příjemců oddělené čárkami.
Předmět – zde se v e-mailu zobrazí text – příkladu, který je na obrázku, to bude Nová objednávka číslo a datum. Můžete zde změnit text uprostřed, tedy text mezi kódy. V mém případě Nová objednávka.
Záhlaví e-mailu — záhlaví je text, který se bude zobrazovat v záhlaví zpráv.
Typ e-mailu — Můžete nastavit formát html nebo čistý text. Doporučuji nechat výchozí nastavení html.
HTML šablona — v této řádce můžete upravit vaši html šablonu.

Změny nastavení uložte kliknutím na Uložit změny .

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here