Nastavení účtů a soukromí ve WooCommerce

Nastavení účtů a soukromí ve WooCommerce se týkají nastavení účtů vašich zákazníků. K dispozici máte několik základních nastavení. Postupně si je projdeme.

Nastavenie účtov a súkromia vo WooCommerce

Nastavení účtů a soukromí – objednávka bez registrace

Zde si můžete zvolit ze dvou možností:

  • Umožnit zákazníkům odeslat objednávku bez registrace – objednávky tak nebudou přiřazeny k jejich účtu.
  • Povolit zákazníkům přihlásit se do stávajícího účtu v pokladně – pokud se zákazník nepřihlásí do svého účtu dříve, bude k tomu vyzván v pokladně.
WooCommerce nastavení účtů a soukromí
Nastavení účtů a soukromí

Vytvoření účtu

V této části si zvolíte, kde chcete, aby si zákazníci vytvářeli účet. Bude to buď v pokladně při nákupu nebo na stránce Můj účet (to je jedna ze čtyř stránek, které WooCommerce vytvořil na vaší stránce při instalaci).

Druhé dva řádky v této části stránky jsou věnovány generování uživatelského jména a hesla zákazníka:

Při vytváření nového účtu automaticky generovat uživatelské jméno ze zákazníkovy e-mailové adresy – pokud políčko při této volbě necháte prázdné, zákazník si bude moci uživatelské jméno zvolit sám. Pokud jej zaškrtnete, systém jej vygeneruje na základě jeho e-mailu.

Při vytváření nového účtu automaticky generovat heslo – políčko v tomto řádku má podobnou funkci. Zaškrtnutím vygeneruje heslo systém. Necháte-li jej volné, bude si ho moci zvolit zákazník.

Žádosti o vymazání účtu

Odstranit osobní údaje z objednávek – když vás zákazník požádá o odstranění jeho osobních údajů, zaškrtnutím tohoto políčka odstraníte jeho osobní údaje i ze všech jeho objednávek. Necháte-li jej prázdné, údaje v objednávkách zůstanou nezměněny.

Odstranit přístup ke stažení – tato možnost se týká produktů ke stažení, které si zákazník, který požádal o vymazání osobních údajů, zakoupil. Pokud jej zaškrtnete, tak při zpracovávání žádosti o vymazání účtu bude přístup k souborům ke stažení zrušen a protokoly ke stahování odstraněny. Zákazník nebude mít více přístup k produktům ke stažení, které si zakoupil.

Zásady ochrany osobních údajů

V této části nastavujete zobrazení zásad ochrany osobních údajů na vaší stránce.

WooCommerce nastavenia zásad ochrany osobných údajov
Nastavení zásad ochrany osobních údajů

Stránka zásad ochrany osobních údajů — ze seznamu vyberte stránku, na které se budou zobrazovat vaše zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů při registraci – napište krátkou informaci pro zákazníky o tom, jak budou použity jejich osobní údaje. Pro více informací vložte link na stránku zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů v pokladně — text, který napíšete se zobrazí v pokladně. Je také třeba vložit link na stránku zásad ochrany osobních údajů, aby si je zákazník mohl přečíst.

Zachování osobních údajů

V poslední části stránky nastavení účtů a soukromí si zvolíte, jak dlouho budete uchovávat osobní údaje, když již nejsou potřeba ke zpracování . Tuto možnost nevyplňujte, pokud chcete uchovat údaje na dobu neurčitou. Nastavujete dobu zachovávání údajů pro nevyřízené objednávky, neaktivní účty, zrušené objednávky a podobně.

WooCommerce nastavení zachování osobních údajů
Nastavení zachování osobních údajů

Více informací naleznete v oficiální dokumentaci: docs.woocommerce.com

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here