Příspěvky, stránky a kategorie

Ještě stále se najde spousta lidí, kteří považují WordPress spíše za blogovou platformu. Ano, je pravda, že WordPress takto začínal, ale to už neplatí. Na WordPress si dnes můžete postavit blog, e-shop, své portfolio a mnoho dalších druhů stránek, na které si jen vzpomenete.

Posty, stránky a kategorie

Každá z těchto variant má své silné i slabé stránky. Na základě těchto stránek a typu obsahu se rozhodujeme, která varianta je pro který typ postu nejvhodnější. Na první pohled se mohou například posty a stránky zdát velmi podobné, ale existuje mezi nimi pár hlavních rozdílů. Proto bude důležité pochopit jejich klíčové odlišnosti.

post-vs-pages

Příspěvky

Příspěvky jsou primárně určeny k publikování aktuálního obsahu na blogu. Ideální je použít v tom případě, pokud na svou stránku přidáváte obsah každý den. Tedy pokud publikujete každodenně různé novinky nebo například, pokud přidáváte příspěvky na pokračování. Posty jsou koordinovány pomocí kategorií a tagů a tak se k sobě přiřazují.

Posty se však mohou časem stát nepřehlednými. Na nástěnce se zobrazují chronologicky od nejnovějšího po nejstarší. Návštěvník může snadno nabýt pocitu, že se v nich ztrácí a těžko se v nich orientuje. Tento problém lze naštěstí jednoduše vyřešit kategorizováním příspěvků a tagy. Díky kategoriím a tagům propojíte vícero příspěvků do jedné skupiny. Pro návštěvníky a čtenáře bude pak mnohem jednodušší vaše příspěvky najít.

Stránky

Stránky jsou statické a představují hlavní „story“ blogu. Vyskytuje se na nich klíčový obsah, který se nemění. Nejčastěji zahrnují „o nás“, „kontakt“… a další důležité stránky, které jsou od hlavního obsahu na blogu odděleny.

U stránek se může stát, že čtenáři se nezobrazuje datum zveřejnění stránky. Čtenář tak může nabýt dojmu, že ostatní obsah je již starý a neaktuální. To tak ale vůbec nemusí být a obsah je buď aktualizován nebo stále relevantní.

Stránky mohou využívat systém nadřazených a podřazených vztahů a vytvářet hierarchickou strukturu. Takový systém umožňuje vytvářet podstránky. Podstránky čtenářům pomohou snáze najít na stránce obsah, který hledají.

page-atributes

Některé WordPress témata zahrnují “multiple custom page templates”, který můžete aktivovat na jednotlivých stránkách. To znamená, že můžete měnit design každé jedné stránky individuálně v závislosti na druhu obsahu. Je to něco, co nelze provést ve výchozím WordPress nastavení.

Pokud tedy jde o stránky, mějte na paměti, že jsou nejvhodnější pro zveřejňování informací, které jsou nadčasové a rovněž i pro obsah, který je oddělen od nástěnky blogu.

Kategorie

Množství blogerů využívá kategorie ve WordPress zejména na statických stránkách. Jsou dynamické a mění se v závislosti na jednotlivých nových příspěvcích. Využívá je většina blogerů. Kategoriemi zabezpečíte delší životnost vašich postů.

To ovšem není všechno. Zaměřte se na obrázky, jejich optimalizaci, kvalitní obsah a call-to-action.

Kvalitní obrázky: Doporučuji používat spíše vertikální obrázky

Optimalizujte obrázky: Zvykněte si je pojmenovat. Vyberte si vhodná klíčová slova, kterými pojmenujete obrázky. Vybírejte tak, aby co nejlépe popsali obrázek. Za následek to bude mít to, že váš obrázek se na zákaldě klíčových slov objeví i ve výsledcích vyhledávání obrázků. U obrázků vyplňte alt. text a alt.tag a title tag.

Text: Text, který se bude zobrazovat na statických stránkách by měl být jasný, srozumitelný a poskytovat návštěvníkovi jasný odkaz.

Call-to-action: Každá statická stránka musí mít své call-to action. Co chcete, aby váš čtenář udělal nebo jakou akci má provést na konci postu? Chcete, aby čtenář vyplnil ve formuláři svůj e-mail nebo chcete, aby více začal followovat na Instagramu? Dejte mu to jasně najevo!

Stránky vs příspěvky

Pokud obsah, který chcete publikovat na stránku není časově omezen a není součástí blogu a blogových příspěvků, využijte stránky. Na druhou stranu, pokud je obsah časově senzitivní a je součástí blogových příspěvků, využijte posty.

Pokud začínáte s blogováním, pochopit to, jak a nač fungují příspěvky, kategorie a stránky bude alfou a omegou, od které se odrazíte dál 🙂

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here