Home Tags Role

Tag: Role

Co je to autor

Autor (author) je jedna z uživatelských rolí ve WordPress . Autor může vytvářet, publikovat, vymazat a upravovat své vlastní příspěvky.

Co je to uživatel

Uživatel je každá registrovaná osoba s vytvořeným účtem přístupu na vaši WordPress stránku. Každý z uživatelů má přiřazenou roli.

Co je to editor

Editor je jedna z rolí uživatelů ve WordPress . Editor může vytvářet, upravovat a publikovat vlastní články a vytvořené stránky.

Co je to odběratel

Odběratel je jedna z uživatelských rolí ve WordPress . Má nejméně pravomocí. Má přístup pouze ke správě svého profilu a na nástěnku.

WordPress uživatelé: přidání, role, oprávnění, smazání

WordPress uživatelé: návod jak přidat uživatele, jak mu vybrat a nastavit správnou roli, jak mu omezit oprávnění a jak smazat vybraného uživatele.
DIVI -> 10% SLEVA 🔖