5 chyb v interpretaci informací z Analytics, které vedou do pekla

Asi většinu z vás nepřekvapí, že A nalytics se stal jedním z velmi často skloňovaných buzzwords ve světě digitálního marketingu. Sbírání dat a schopnost umět je správně zpracovat, mají v byznysu vysokou cenu. Spousta marketérů se snaží naskočit na tento rozjetý vlak a co nejvíce z toho profitovat.
V tomto příspěvku je shrnuto 5 nejnebezpečnějších mýtů o Google Analytics. Tyto mýty bývají často důvodem špatného nastavení marketingové strategie. Proto je důležité naučit se s daty pracovat správně. Vyvarujte se následujících chyb a naučte se své kampaně nastavovat opravdu efektivně.
Každá mince má dvě strany a také na data, která vám Google Analytics poskytne, je třeba se podívat z více úhlů. Při jejich vyhodnocování je třeba více v úvahu několik faktorů a ne se jen slepě dívat na čísla.

Mýtus č.1: Každý „bounce“ je špatný

Ve webové analytice se říká „bounce“ tomu, když uživatel přijde na stránku, neprovede na ní žádnou aktivitu a ihned z ní odchází. Často zmiňovaný „bounce rate“ je v tomto případě procento návštěvníků, kteří odešli vs. ty, kteří na stránce strávili určitý čas a zároveň na ní byli aktivní. Bouce rate je nejdůležitější KPI pro engagement. To v překladu znamená, že se snažíte zjistit, jak jsou návštěvníci na vaší stránce spokojeni. Současná vyjádření naznačují, že každý bounce rate vyjadřuje nespokojenost návštěvníka. Můžeme tedy říci, že stránky s vysokým bounce rate nereagují dostatečně na požadavky návštěvníka, který na stránku přišel. V mnoha případech sice tento předpoklad platí, ale není to pravidlo. „Bounce“ se děje z několika důvodů. Ty nemusí být zásadně jen negativní. Jsou také případy, kdy návštěvník na stránce v podstatě ihned najde to, co hledal a stránku spokojeně opouští. V úvahu musíme vzít i fakt, že internet je plný robotů, spammerů a uvědomit si, že paranoia kolem bouce rate je jen malichernost. To, co chci říct je, že bounce rate je jen kousek puzzle. Nelze na 100% tvrdit, že je to negativní jev a že vaši návštěvníci jsou nešťastní a nespokojení. Bounce je pouze část puzzle, která má svůj smysl teprve tehdy, pokud víte, jakou úlohu má stránka splňovat.

Snímka obrazovky 2015-10-25 o 9.44.21

Mýtus č.2: Delší čas strávený na stránce naznačuje lepší engagement

Průměrná doba strávená na stránce odráží to, jak se na vaší stránce návštěvníci cítili. Přinejlepším je to jen hrubý odhad, ale v té horší verzi je to jen výstřel do tmy. Průměrná doba strávená na stránce je nepochybně důležitým ukazatelem. Nicméně, je třeba se nad ním hlouběji zamyslet a závěr si vyhodnotit podle sebe.
Představte si, že polovina návštěvníků vaší stránky jsou skuteční uživatelé a na stránce stráví řekněme v průměru 4 minuty. Pak si představte, že druhá polovina jsou roboti a spammeři, kteří na stránce stráví asi 1 minutu. V úvahu vezměte průměr těchto dvou skupin. Všechna čísla, která takovýmto způsobem získáme jsou opravdu jen přibližná a striktně se jich držet by byl krok vedle. Další věc, kterou je třeba si uvědomit je to, že průměr, který nám v tomto případě vyšel, tedy 2 minuty a 30 sekund vlastně není reálný. Ve skutečnosti je realita taková, že uživatel strávil na stránce delší dobu než je průměr nebo naopak, byl na ní jen pár vteřin.
Z uživatelského hlediska existují dva případy. První, kdy je lepší pokud uživatel stráví na stránce delší dobu a druhý, kdy je lepší přesný opak. Například, pokud prodáváte počítače a vaše stránka nabízí podporu stahování softwaru, kratší doba strávená na vaší stránce naznačuje, že uživatel našel okamžitě to, co hledal.

Mýtus č.3: Čím více vidění stránky, tím lépe

Více vidění stránky můžeme obecně charakterizovat jako pozitivní statistiku. Obvykle mluví o vysokém zájmu o obsah ze strany návštěvníků. Na druhé straně ale může indikovat špatné navigační schéma. Nejčastěji se to stává v případech, kdy má webstránka spoustu dalších podstánek. Návštěvníci jsou na ni navigováni, ale nenajdou tam to, co hledají. Chcete-li získat lepší přehled o tom, zda jsou vaše zobrazování stránky v pořádku nebo ne, porovnejte vidění stránky s časem stráveným na stránce. V takovém případě může kratší průměrná doba pobytu na stránce znamenat negativní uživatelské zkušenosti.

Snímka obrazovky 2015-10-25 o 10.00.28

Mýtus č.4: Unikátní uživatelé

Často se setkávám s různými názory ohledně unikátních uživatelů. Určit jejich přesné číslo je opravdu složité. Vezměme si v úvahu, že já jako uživatel využívám svůj počítač, ale kromě mě do něj mají přístup i moji sourozenci, rodiče, prarodiče a minule na něm hledala dovolenou moje teta. Ale ví tohle také cookie? Ne. Cookie si myslí, že je to stále tentýž uživatel. Obdobné to je v případě, že já jako uživatel můžu využívat více počítačů najednou. Z toho vyplývá, že je téměř nemožné říci, kolik reálných uživatelů má přístup na stránky a kolik z nich je unikátních. Google Analytics tedy iv tomto případě poskytuje opravdu jen hrubý odhad a v žádném případě ne přesná čísla.

Mýtus č.5: Nešťastná Exit Page

Exit page je obecně definována jako stránka, kde návštěvník nenašel to, co hledal a tak šel jinde. Ještě předtím než o ní začneme vyvozovat konvenční názory, vezměme v úvahu, že některé stránky jsou jednoduše náchylnější k rychlému odchodu než jiné. Tuto tendenci mají například e-shopy. Návštěvník si prohlédl nabídku, nemá zájem a odchází. V druhém případě jej nabídka mohla zaujmout, provede transakci a také odchází. Odchod ze stránky je sice rychlejší, ale zákazník odchází spokojen. Naopak některé stránky mají přirozeně nižší exit rate. Jsou to často domovské stránky blogů či stránky v místech e-commerce. Příčinou vysokého exit rates může být i obyčejná pomalá rychlost stránky.

Snímka obrazovky 2015-10-25 o 9.41.36

V byznysu se snažíme investovat do věcí, které se nám vyplatí. Google Analytics není jen o číslech. Je to o znalosti a neustálém zdokonalování našeho obsahu, o tom, jak dokážete pochopit vaše publikum. Správné vyhodnocení čísel a pochopení toho, jak zákazník přemýšlí jsou cesta k tomu, jak dát zákazníkovi to, co očekává.

Doufám, že vám článek pomohl a zmíněné chyby už nikdy nezopakujete 🙂

Was this article helpful for you? Support me by sharing, please. 👍
WordPress Návod v PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here